Svenska EU-kandidater ointresserade av fiskefrågor

Lantbrukstidningen ATL har frågat 26 toppkandidater i EU-valet om vilka frågor de är intresserade av. Eller rättare sagt vilka utskott de är intresserade av att sitta i. 10 av 26 tillfrågade kandidater vill sitta i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Därefter följer utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet samt utskottet för utrikesfrågor vilka vardera fått fem positiva svar från de 26 tillfrågade kandidaterna till EU-parlamentet.

Det finns också flera utskott som ingen vill sitta i. Budgetutskottet, Utskottet för kultur och utbildning, Utskottet för budgetkontroll, Utvecklingsutskottet, Fiskeriutskottet, Utskottet för rättsliga frågor, Utskottet för konstitutionella frågor och Utskottet för framställningar.

Ingen av de svenska partiernas EU-parlamentskandidater är uppenbarligen intresserad av fiskeri och fiskefrågor. Det är inte då fiskerifrågor är en fråga där EU bestämmer det mesta och lokala parlament mycket lite. Partier som har många röster i Sveriges fiskelägen är Kristdemokraterna och Moderaterna. Deras toppkandidater är totalt ointresserade av fiskerifrågor.

En som står på andra plats på kristdemokraternas lista, David Lega, har dock visat ett visst intresse för sjöfart, fiske- och kustfrågor genom att han bl.a. besökt Donsö Shipping Meet. Malin Björk som står först på Vänsterpartiets lista har också intresserat sig för fiske emellanåt under sitt tidigare arbete i EU-parlamentet. Inte alltid på ett positivt sätt dock. Samma gäller socialdemokraternas tredjenamn Jytte Guteland och centerpartiets förstanamn Fredrick Federley. Miljöpartiets fjärde- och femtenamn Bodil Valero och Emma Nohrén är för sin del katastrofkandidater när det gäller fiskefrågor. Nohrén är en av de personer som vill döda det kustnära fisket i norra Bohuslän genom att förbjuda trålfiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!