Från litet till stort – familjen Johansson och Astrid Fiske

Ursprunget till Rörö-företaget Astrid Fiske AB står att finna på Hyppeln. Så tänker de flesta. Men de äldsta belagda fiskarna bland familjens förfäder återfinns på Rörö. På Hyppeln ska det ha funnits en gård redan på 1500-talet. Under 1700-talet sillperiod ökade befolkningen något men situationen för dem blev svår när sillen försvann. I slutet av 1800-talet var det en ny period med bar sillfiske och befolkningen ökade. Fiske hade nu varit huvudnäring på ön under lång tid. På vintern var backe-fiske på kolja och torsk det vanliga fisket men annars var det sillfiske. I början av 1900-talet blev vadfiske och trålfiske vanligt men makrilldörje och garnfiske efter sill och makrill var också vanligt.

De första förfäderna till familjen Johansson som bosatte sig på Hyppeln var Röröborna Andreas (Anders) Olausson (1807-70) och Sofia Olsdotter (1809-65). Deras förfäder kom i sin tur till Rörö i början av 1700-talet från bl.a. Rörö, Björkö och Gillholmen. Familjen Johansson har delvis gemensamt ursprung på Björkö med familjen Ryberg som äger Themis Fiskeri AB.  Den första person som bevisats vara fiskare är Olof Andersson (1635-1703):

På Rörö levde också mannen Olof Andersson (1635-1703). Han övertog en av sina jordlotter efter sin farmor. Detta var Anna, änka efter Bengt Jonsson. Fadern var den ovan omtalade husmannen Anders Bengtsson (nämnd 1623-42). Att denne inte fick del av jorden kan förklaras av att modern var omgift med Arne Olsson, och att dessa båda brukade den. Arne levde så länge att Anders inte hann komma in på gården under sin livstid, som dessutom säkert var kortare än normalt. Efter Arne hade änkan en del av jorden, tillsammans med sonsonen Olof, innan hon lämnade över den sista delen.

Olof var gift med Kerstin (1635-1716) och försörjde sig som fiskare. År 1654 hade han fått såpass med fisk att han kunde sälja den till Danmark. Han tullade den från Kungälv med Lars Jonsson på Hyppeln den 14 augusti, samma dag som två andra röröfiskare skickade fisk med björköskeppare. Åren 1671-72 fick han nedsättning av skatten ”på grund av sjönöd”. Det kan betyda att hans fiskebåt förlist och inte kunnat räddas.

Olof och Kerstin hade dottern Anna, född cirka 1665. Hon blev gift 1687 med Hans Eriksson från Kalven. Han var sysselsatt med att ro, vilket kan tolkas som att han var fiskare (Minst fem av dem var födda på Rörö.). Hans och svågern bodde som husmän hos Olof, och hade även en del djur på hans mark. Hans Eriksson ingick i fiskelaget med röröbor som drunknade i februari 1702 och efterlämnade flera änkor och småbarn, förutom andra släktingar. Man ser att det var ganska stora fiskelag, och att man tyvärr fiskade ihop, när man hade släktband eller kom från samma ö. Det blev ju ett hårt slag för den ön när båten förliste. Risken var inte liten att sådant kunde hända. Ibland överlevde besättningen dock, vilket Olof Andersson själv är ett bevis på. Anna levde efter Hans Erikssons död som änka i många år och dog 1739.

Sonen Anders blev som fadern fiskare och anges vara sjövan vid mönstringen 1704. Han var då knappt 17 år. Olof hade ytterligare en dotter Anna. Det var den Anna, född 1675, som först var gift med Anders Jonsson och sedan med Sören Torkelsson. Så hade Olof en son Anders, men det var inte den som bodde på Rörö, utan på Öckerö. Namnskick och fadderskap gör det tillräckligt säkert att denne Anders var son till Olof på Rörö. Han var född omkring 1666 och gifte sig där med Anna Larsdotter i Norgård 1686. Anders Olsson började segla omkring 1688 och arbetade vid sekelskiftet som fiskare. Han var med i samma fiskelag som de andra fem som var från Rörö och drunknade 1702. Anders hade då hunnit gifta om sig med Maret Hansdotter från Hällsö. Hon var sedan änka i sex år innan hon blev omgift med änklingen Olof Rasmusson på Heden.

Olof och Kerstin hade också en dotter Bengta. Hon finns med i mantalslängderna från 1695, men även i fadderlistorna då och då. Hon bör ha varit född cirka 1680, kanske något före. År 1702 gifte hon sig med Börge Andersson från Gillholmen. Börge var född omkring 1674 enligt dödboken. När han kom till Rörö var han befaren, och vid båtsmansmönstringen 1702 i Torsby upptas han bland ”befintligit sid- och kopfardie folk utj Inlands befallning”. På Rörö var han verksam som lots och nämns som sådan 1716. Börge hade en brorson, Anders Karlsson, som gifte sig till Hönö 1736. En bror till denne var säkerligen den Erik Karlsson som 18 år gammal hade enrollerats som båtsman 1716. Börges far tillhörde en släkt som långt tidigare förgrenade sig från Gloshed i Torsby till Gillholmen. Modern härstammade också från Gloshed.

Börje Anderssons dotter Anna Börjesdotter (1704-43) var gift med Olof Andersson (1700-73). De var bosatta på Rörö där Olof Andersson var lots. Deras son Anders Olofsson (1740-1817) var gift med Cajsa-Britta Olofsdotter från Björkö (1753-1827). De hade bland annat sonen Olaus Andersson (1772-1830) som var fiskare:

År 1804 leder Olaus ett lag om nio fiskare på Rörö. Detta lag har ett par år tidigare ingått ett ”intresseskap” med ett lag från Hälsö, som innebär att man skulle varsko varandra om var sillen fanns. Då sillen går bättre till vid Rörö än vid Hälsö denna isiga vårvinter, får Rörölaget bra fångster i mars. De delar dock inte med sig till Hälsölaget av vinsten. Dessas förman Hans Andersson klagar på Olaus för detta, men Olaus menar att Hälsöfiskarna kunde ha gått över isen till Rörö och hjälpt till där om de inte kunde komma ut från Hälsö. När Hans misslyckas med övertalningen stämmer han Rörölaget inför tinget för att få igenom sina krav. Två ting under våren 1804 diskuterar saken och avgör den till Rörös och Olaus fördel. Hans överklagar då till lagmansrätten i Uddevalla, som dock bara dömer honom att även betala rättegångskostnaderna. Efter visst processande mot de övriga i Hälsölaget får Hans dem att var och en betala sin andelar av processkostnaden.

Olaus Andersson var far till ovan nämnde Andreas Olausson som flyttade Hyppeln och var gift med Sofia Olsdotter. Deras dotter Eva Maria Andreasdotter (1839-??) gifte sig med Johannes Edvard Gustafsson (1844-??) från Brunskär som då också flyttade till Hyppeln. Den sistnämnde kan ses som stamfar för familjen Johansson på Hyppeln och Åstol (Vernhamn och Johansson). Dottern Anna Charlotta Johansdotter (1870-) var gift med Albin Teodor Johannesson (Johansson). Han bör ha varit den man som ägde GG 15 Pärlan åren 1901-15 tillsammans med Karl Johansson och GG 282 Fridhem tillsammans med Otto Johansson åren 1911-1912 varefter han och ett antal ättlingar ägde andra båtar fram till slutet av 1960-talet. Deras ende son som blev vuxen och gifte sig var Johan Johansson (1875-1938), Han var gift med Olga Constantia Johansson (1874-1923) från Fiskebäck i Västra Frölunda socken.

Av barnen till Johan Johansson flyttade fyra till Åstol, Verner Olof Sigfrid Johansson (1897-1967) som senare tog sig namnet Vernhamn, Otto William Johansson (1907-84), Elin Vilhelmina Johansson (1902-97) och Sanda Viktoria Johansson (1913-89). Kvar på Hyppeln blev bl.a. Oskar Johansson (1904-80) och Helga Johansson (1911-1990) som gifte sig med Hilmer Leonard Hagberg (1910-81) från Åstol. Oskar Johansson var gift med Gunhild Kristina Carlsson (1905-1990) från Hönö-Röd.

Oskar Johansson skaffade sin första fiskebåt, en julle vid namn Myggan, omkring 1925. 1932 skaffade han en större båt, GG 223 Gunvor, byggd på Bergs varv på Hälsö. Med den båten började han fiska krabba vid Läsö. Båten fiskade också med snurrevad. 1944 såldes Gunvor till Stafsinge i Halland. Istället köpte han en mindre båt, GG 404 Leif, byggd av Gösta Johansson i Kungsviken. Fisket bedrevs därefter hemmavid efter krabba och hummer med burar och tinor såväl som garnfiske på sill, rödspätta, piggvar och tunga och dörjefiske efter makrill. På båten arbetade Oskar Johansson, hans två söner Åke Johansson (1926-86) och Leif Johansson (1935-??) samt svågern Hilmer Hagberg.

1949 byttes GG 404 Leif ut mot en lite större båt, GG 404 Solvåg, med Oskar Johansson, Åke Johansson och Hilmer Hagberg som ägare. Den byggdes på ett varv på Öckerö som låg där restaurangen Nimbus ligger idag. Förutom fiske med garn och tinor började de nu också fiska med backor. Med Leif började de också gå till Karlskrona skärgård där de bedrev vadfiske (notfiske) efter sill. Detta fiske bedrevs bland annat ihop med GG 841 Polen från Rörö som då bl.a. ägdes av Leif Johanssons svärfar Birger Karlsson.

1954 köptes så den första båten som fick namnet Astrid. GG 756 Astrid. Ägare var Oskar Johansson, Åke Johansson, Leif Johansson och Hilmer Hagberg. Båten som var byggd på Bergs varv 1932 fanns ursprungligen på Tjörnekalv som MD 215 Astrid, från 1938 dock hemmahörande i Hönö-Röd som GG 756 Astrid. Såldes 1965 till Viktor Johansson, och Sigvard Karlsson på Hyppeln och blev GG 756 Erna. Båten såldes 1969 igen, nu till Göteborg som fraktfartyg med namnet Erna V. 1971 såldes den vidare till Tyskland.

Med GG 756 Astrid bedrevs också partrålning med flyttrål ihop med GG 284 Merano. 1959-60 började de fiska med snörpvad i en tid när de flesta avvecklade detta fiske till rörmån för trålfiske. 1962 skaffade de sin första lysbåt. Vid fisket på den tiden fanns i allmänhet också en följebåt med på vilken sillen lastades och en liten julle som behöves för att lägga ut vaden. Dessutom började de fiska makrill med vad ute i Nordsjön ihop med en båt som hette Läckö, något som de fisk sluta med när Norge och andra utvidgade sina fiskegränser i mitten av 1970-talet. Istället började de fiska matjessill på våren tillsammans med Stella Nova, Sette Mari, Timor och Vingaborg

1958 gifte sig Leif Johansson med Birgitta (Gittan) Karlsson från Rörö. De bodde till en början på Hyppeln men flyttade 1960 till Rörö. De har fyra barn, Börje Johansson, Thomas Johansson, Maria Johansson och Martina Johansson (gift med Lars Jonas Kjellqvist). Martina Kjellqvist är politiskt aktiv för kristdemokraterna i kommunalpolitiken.

Efter att GG 756 Astrid sålts år 1965 köpte fiskelaget på Hyppeln in GG 64 Albatross från Donsö som blev GG 64 Astrid. Båten såldes dock redan ett år senare till Mariehamn på Åland och blev SF 159 Albatross. Istället hyrde de in GG 756 Gullmaren i väntan på att den ny båt skulle levereras från Bergs på Hälsö som vid denna tid också ägde Petters varv på samma ö. Den nya GG 64 Astrid blev den sista träfiskebåt som varvet byggde.

1981 fick träbåten namnet GG 64 Astrid Marie efter att en ny GG 764 Astrid levererats med Rörö som hemmahamn och Leif Johansson samt hans både söner Börje och Tomas Johansson som ägare. Enligt hembygdsboken om Hyppeln var också Åke, Göte och Jan Johansson på Hyppeln delägare. Jan och Göte Johansson är väl troligen söner till Åke Johansson. Börje Johansson var från 1981 skeppare på GG 64 Astrid Marie medan Leif Johansson var skeppare på GG 764 Astrid. 1985 när en ny GG 64 Astrid Marie levererades till Rörö fick den äldre träbåten namnet GG 877 Astrid Malo. Et år senare sålde den till Karlskrona.

Den nya båten hade byggts i plast vid Karlskronavarvet och kallades för Plastrid. Leif Johansson menar att det var den bästa fiskebåt han nånsin haft. De fiskade med snörpvad både i skärgården och långt ute vid Shetland. Efter makrill, sill och skarpsill. Det var en ren snörpvadsbåt som inte användes till trålning. Nån gång i slutet av 1980-talet blev båten uppmärksammad då det rapporterades att de observerat en u-båt söder om Tjörn och in i Hakefjorden. De deltog också i en del övningar med militären därefter och slutligen sålde de båten till dem år 1988. I flottan tjänstgjorde båten som HMS Rörö intill 1994 då båten såldes som fiskebåt igen. Först med namnet Astrid II (okänt vilken distriktsbeteckning och nummer) fram till 1994, därefter Sunnanö (troligtvis GG 912) intill 1998. Därefter såld till Norge där båten gått under namnen Fjelldur, Åkerøy, Lundstoskjær och Klaring för att senare bli N-131-ME Polarfangst.

1984 köptes också GG 469 Martina för att bland annat användas som lysbåt till GG 764 Astrid och GG 64 Astrid Marie. Tomas Johansson blev skeppare på denna båt som också fick hemmahamn på Rörö. Två år senare köptes  Såld som GG 805 Vima till Rönnäng år 1987 och ersatt av en ny båt med samma nummer och namn. Efter detta såld TD 265 Vima till Smygehamn år 1989 och 1990 som SD 335 Arga till Hamburgsund, som GG 1 Grimskär av Göteborg till Grahn & Lundberg AB år 2007.

1985-86 byggdes en ny GG 64 Astrid Marie på Rönnängs Svets (Tjörnvarvet). Börje Johansson var skeppare på denna båt. Såldes 1988 till familjen Bryngelsson på Öckerö och fick troligen namnet GG 464 Stella Nova. 1993 vidaresåld till Norge och Brødrene Holm AS varvid båten fick namnet M-435-SM Dyrnesvåg. Familjen Johansson kom åren efter försäljningen av Astrid Marie att använda numret och namnet GG 64 Astrid Marie iför ett antal tonnageköp, ett sätt att komma över fiskekvoter i samband med att båtar skrotas som var aktuellt under några år.

En systerbåt till GG 469 Martina, GG 87 Ungskär, som fick hemmahamn på Hyppeln inskaffades 1986. I början sannolikt ägd av Flemming Olsson och Göte Johansson. De ägde båten, som dock senare bytte namn till GG 87 Rockskär, intill 2016 då båten såldes Grahn & Lundberg AB och blev GG 1 Grimskär. Den såldes dock ganska snart igen.

En ny GG 469 Martina byggdes vid Strandby Værft & Bedding i Strandby, Danmark år 1987. Tomas Johansson var skeppare även på denna. Användes för demersalt fiske och som lysbåt till GG 64 Astrid (II). På Strandby Værft & Bedding byggdes 1987 också en ny GG 764 Astrid. En kombinerad snörpvadsbåt och trålare med Leif Johansson som skeppare. Det verkar ha varit den första av deras båtar som hade RSW-tankar. Såld 1997 till Norge där båten blev Solvar Viking.

GG 469 Martina såldes 1992 som GG 469 Canopus till Peter Olsson på Åstol. Förutom annat fiske fortsatt använd som lysbåt till Astrid. 1996 flyttade Peter Olsson med familj till Rörö och tog med sig båten dit varvid den återigen fick Rörö som hemmahamn. 2000 såld som GG 77 Falken av Fiskebäck till Sture Johansson, Fredrik Johansson och Andreas Ganefjord i Fiskebäck. Fortsatt använd som lysbåt till Astrid även under tiden i Fiskebäck och används som sådan än idag.

1992 köpte familjen också en mottagningsanlägning för fisk i Rönnäng, det är det företag som idag heter Astrid Fiskexport AB.  De tog emot, bearbetade och frös in sill och makrill. Företaget byggde senare anläggningar också i Västervik (1998)  och Simrishamn. Den förstnämnda ägs idag av Scandic Pelagic medan den sistnämnda inte finns kvar. Några år med start 1996 ägde de också ett åkeriföretag, JoNils i Fiskebäck, som de tog över för att förhindra ekonomisk konkurs i ett finansbolag Samspar ek.för., som var kopplat till Pingströrelsen.

En ny Martina byggdes 1993 vid Strandby Værft & Bedding. Den fick numret GG 64 Martina och var en kombinerad snörpvadsbåt och trålare med Tomas Johansson som skeppare. Såldes år 2000 till Sune Lundgren och Anders Ryberg och blev GG 144 Themis.

1997 byggdes återigen en ny GG 764 Astrid. Nu på Hellesøy Verft i Löfallstrand, Norge. Även detta var en kombinerad trålare och snörpvadsbåt. Båten ägdes av Leif Johansson, Börje Johansson och Tomas Johansson med den sistnämnde som skeppare. Tre år senare byggdes en ny GG 64 Astrid Marie, nu vid ett varv i Mandal, Norge. På denna båt var den äldre brodern Börje Johansson skeppare. En renodlad snörpvadsbåt som 2013 såldes till Fiskebäck och Daniel, Lars och Mikael Axelsson med namnet GG 158 Sunnanland. I samband med övertagandet byggdes båten om trålare och förlängdes.

År 2008 såldes sju tiondelar av GG 77 Falken till Leif, Börje och Thomas Johansson på Rörö. Behöll dock Fiskebäck som hemmahamn. 2 år senare såldes resterande andelar i båten till familjen Johansson på Rörö som därmed ägde hela båten. Senare samma år överlämnade Leif Johansson sin del av båten till sönerna Börje och Thomas Johansson. Båten fortsatte dock ha namnet GG 77 Falken med Fiskebäck som hemmahamn.

2010 blev Börje och Thomas Johansson ensamma ägare till alla tre båtarna då fadern Leif Johansson överlät sin del av båtarna på dem. Två år senare sålde de två bröderna Johansson alla sina svenska båtar till Astrid Pelagic AB. Astrid Pelagic AB ägs av familjen Johansson och äger de flesta av familjen Johanssons svenskflaggade fiskebåtar medan Astrid Fiske AB är moderbolag i den koncern som äger de danskflaggade båtarna och enstaka svenskflaggade båtar och är det företag som bemannar familjens fiskebåtar. GG 77 Falken fick nu än en gång Rörö som hemmahamn men ligger aldrig där utan i allmänhet på Klädesholmen.

Så småningom såldes hela Astrid Fiskexport AB med verksamheten i Rönnäng till Werner Larsson Fiskeeksport i Skagen men efter några år köptes bolaget tillbaks av familjen och idag är det ett dotterbolag till Astrid Fiske AB. Även MP-produker i Mollösund köptes så småningom men såldes 2018 vidare till Scandic Pelagic (tidigare Sweden Pelagic och Swedan Pelagic) som ägs av Västkustfisk SVC AB och FF Skagen.

Sen några år tillbaka äger Astrid-koncernen också del i ett laxodlingsföretag, Smögenlax (Smögen Aquaculture AB).

Verksamheten i Danmark startade 2010. Ett dotterbolag startades, Astrid Fiskeri A/S, och båtar med kvoter började köpas upp. De flest av dem såldes efter ett kort tag, men den stora trålaren E 532 Rockall ägs än idag även om den inte längre är registrerad som fiskebåt, Den är till salu. L 525 Thingholt användes som fiskebåt mellan 2010 och 2015. Idag ägs den sistnämnda båten av John-Anker Hametner Larsen. 2014 byggdes den kombinerade trålaren och snörpvadsbåten S 264 Astrid, den största fiskebåt som ägs av svenskar bosatta i Sverige och 2017 var trålaren S 364 Rockall klar.

Skeppare på S 264 Astrid är Tomas Johansson och hans två söner Kristian och Johannes Johansson. Börje Johansson och hans son Daniel Johansson är skeppare på GG 764 Astrid medan Leif Johansson numera fiskar med en liten båt som heter GG 292 Martina som ägs av Astrid Fiske AB. S 364 Rockall har anställda danska skeppare och besättningsmän. Skeppare är Mogens Ørts Jensen Dessutom äger Astrid Fiske sen 2003 en liten trålare, GG 70 Marie, som hyrs ut till Göte Lundgren för kräft- och fiskefiske. Göte Lundgren har tidigare arbetat på familjen Johanssons svenska båtar. GG 70 Marie är en systerbåt till nuvarande GG 773 Signora, urpsrungligen Rörö-båten GG 29 Tristan.

Leif Johansson har också varit mycket aktiv i fiskeripolitiken genom att bl.a. sitta i styrelsen för Sveriges Fiskares Riksförbund i många år.

Fiskebåtar på Hyppeln (namn, byggår, varv, ägd år)

Myggan, 1925-32
GG 223 Gunvor, Bergs, 1932-44
GG 404 Leif, 1944, Gösta Johansson Kungsviken, 1944-49
GG 404 Solvåg, Öckerö, 1949-54
GG 756 Astrid (I), 1932, Bergs, 1954-1965, ägd av familjen Johansson
GG 64 Astrid (II), 1949, Landskrona, 1965-66, ägd av familjen Johansson
GG 64 Astrid (III), 1967, Bergs, 1967-1981, ägd av familjen Johansson
GG 469 Martina, 1970-talet, Gösta Johansson Kungsviken, ??-1984
GG 64 Astrid Marie (I), 1967, Bergs, 1981-1985, ägd av familjen Johansson (samma båt som GG 64 Astrid (III))
GG 877 Astrid Malo, 1967, Bergs, 1985-1986, ägd av familjen Johansson (samma båt som GG 64 Astrid (III))
GG 87 Ungskär, 1987, Guernsey, 1987-?, Flemming Olsson och Göte Johansson
GG 87 Rockskär, 1987, Guernsey, 1987-2016, Flemming Olsson och Göte Johansson (samma båt som Ungskär)

Fiskebåtar på Rörö (namn, byggår, varv, ägd år)

GG 64 Astrid (I), 1981, Karlskrona, 1981-88
GG 469 Martina (I), 1984, Guernsey, 1984-1987
GG 64 Astrid Marie (I), 1985, Rönnäng, 1985-88
GG 469 Martina (II), 1987, Strandby Danmark, 1987-92
GG 764 Astrid (II), 1988, Strandby Danmark, 1988-1997
GG 64 Martina (III), 1993, Strandby Danmark, 1993-2000
GG 764 Astrid (III), 1997, Löfallstrand Norge, 1997-
GG 64 Astrid Marie (IV), 2000, Mandal Norge, 2000-2013
GG 70 Marie, 2003, Bredgaard/Ö-varvet, 2003-
GG 292 Martina (IV), 2007, Selfa, 2007-
GG 77 Falken av Rörö, 1987, Strandby Danmark, 2012- (samma båt som GG 469 Martina (II))

Kvotbåtar i Sverige  (namn, byggår, varv, ägd år)

GG 64 Astrid Marie (II), 1947, Bergs, 1989
GG 64 Astrid Marie (III), 1960, Hälleviksstrand, 1989
GG 704 Timor, 1961, Florø, ägd av familjen Johansson 2007-2010
SD 454 Winga II, 1932, Skredsvik, delägd av familjen Johansson 2009-2010
GG 205 Ganthi VIII, 1980, Fiskerstrand Norge, ägd av familjen Johansson 2009-2010
LL 279 Släggö, 1961, Hälleviksstrand, ägd av familjen Johansson 2009?-2010
GG 59 Sette Mari, 1971, Flekkefjord Norge, ägd av familjen Johansson 2010
GG 71 Västingskär, 1985, Oxevik, 2012
GG 164 Tuna Clipper, 2001, Rönnäng, 2012-??

Danska fiskebåtar (namn, byggår, varv, ägd år)

E 109 Erikke Vad, 1974, Ørskov Danmark, Astrid Fiskeri 2010
E 595 Simone Christina, 1975, Bolsønes Norge, Astrid Fiskeri 2010
HM 220 Susan Vendelbo, 1985/86, Marstal Danmark, Astrid Fiskeri 2010-2012
L 525 Thingholt, 1985, Nakskov Danmark, Astrid Fiskeri 2010-2015
E 149 Nana Maria, 1984, Christensen Danmark, Astrid Fiskeri 2011-2012
E 532 Rockall, 1995, Flekkefjord Norge, Astrid Fiskeri 2011-
S 456 Anne-Mie, 1984, Ørskov Danmark, Astrid Fiskeri 2013-2014
S 264 Astrid, 2014, Karstensens Danmark, Astrid Fiskeri 2014-
SØ 31 Anette Heinrich, 2003, Alustål Rudkøbing Danmark, Astrid Fiskeri och Themis Fiskeri 2014-?
SØ 265 Thronder, 2008, Alustål Rudkøbing Danmark, Astrid Fiskeri och Themis Fiskeri 2014-?
S 364 Rockall, 2017, Karstensens Danmark, Astrid Fiskeri 2017-

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!