Usel och okunnig ledare i DN om fiske

DN:s ledarredaktion har skrivit en ledare om fiske och torsken i Östersjön. Det är en ledare som visar på stor okunnighet om frågan. Som vanligt när ledarskribenter i svenska tidningar skriver om yrkesfiske (med undantag av Bohusläningen) är det fullt med fördomar, faktafel, ren påhitt, falska uppgifter (det är ju i praktiken lögner, med då ledarskribenterna antagligen inte är medvetna om det så handlar det om okunnighet).

Vad som är rätt i DN:s ledare är att Östersjötorskens hälsotillstånd är mycket dåligt. Den är mager och full med parasiter. Orsaken är sälmask och levermask som sprids av säl samt klimatförändringar som orsakar födobrist, syrebrist och svält.

Det är också korrekt att forskar menar att skarpsillen breder ut sig när torsken inte äter upp dem. Det kan enligt forskningen orsaka negativa konsekvenser längre ner i ekosystemet då de äter en massa djurplankton som normalt äter växtplankton. Brist på djurplankton bidrar till för mycket växtplankton som sedan bidrar till övergödning och syrebrist. Men DN:s ledarskribent missar att det bara är en hypotes som ännu inte är bevisad. Att det verkligen skett är inte fastlagt och sannolikt inte heller sant. För då skulle det vara ganska lätt att åtgärda. Öka fisket av skarpsill radikalt. Men några såna förslag finns inte och inga enorma ökningar av skarpsillsbeståndet har skett de sista åren.. Helt enkelt för att hypotesen troligen inte är korrekt eller är korrekt men inte är så betydande som DN:s ledarskribent tror.

Vad vi däremot vet är att torsken numera finns längst söderut i Östersjön där den enbart föryngrar sig i Bornholmsdjupet medan det östligare Gdanskdjupet och det nordligare Gotlandsjupet inte längre är platser där torsken förökar sig. Detta på grund av syrebrist. Samtidigt har skarpsillens föda flyttat sig norrut vilket gjort att skarpsillen flyttat sig norrut. Torskens mat (skarpsillen) finns alltså inte längre där torsken finns. Det är naturligtvis ett problem. Ett problem som människan på kort sikt inte kan lösa.

Sen har ledaren också rätt i att säljakt behövs. Det är i själva verket troligen nödvändigt med licensjakt på säl för att kunna rädda torsken i Östersjön. Det är bara genom att minska sälstammen som spridningen av sälmask och levermask kan minskas.

Inget av de beskrivna problemen har med fiskeripolitik att göra. Inget har med bottentrålning att göra. Inget kan lösas genom mindre fiske, inget kan lösas genom att förbjuda bottentrålning. Ändå är det där ledaren i DN landar. Det är okunnig och oseriöst.

Naturligtvis måste fisket minska när bestånden går ner. Så har också skett. Både beslutade kvoter och verkligt fiske har minskat. Det verkliga fisket mer än kvoterna för idag fiskas bara hälften av torskkvoten i Östersjön upp.

Om bottentrålning skulle förbjudas skulle det inte på något sätt rädda torsken. Bottentrålning bedrivs på cirka 20% av Östersjöns yta och är ett marginellt fenomen. Huvuddelen av torsken fiskas dock med bottentrål och andelen ökar då den stora sälstammen också omöjliggör ett ekonomiskt bärbart garnfiske. Förbud mot bottentrålning skulle därför också innebära en utslagning av allt yrkesfiske i Östersjön. Det skulle inte längre vara möjligt att fiska torsk eller rödspätta i nån större omfattning. Det är helt enkelt inte en framkomlig väg om vi vill rädda det småskaliga kustnära fisket såväl som torsken.

Ledarskribenten påstår också att stora båtar inte lyder under samma regler som små båtar. Självklart gör de det. Alla vet vad de stora fiskebåtarna fångar och landar. Personen vet inte vad den pratar om, utan hittar helt enkelt på. Sprider falska nyheter, lögner, osanningar.

Dessutom har stora båtar inget med torsk att göra. De fiskar inte torsk. De fiskar skarpsil och sill, framförallt i områden där det inte längre finns nån torsk. Ledarskibentens logik hänger inte ihop. Personen vill ju att skarpsillbeståndet ska minska, då borde ju de stora båtarna fiska mer. Bifångsterna i det pelagiska fisket med flyttrål efter sill och skarpsill har mycket små eller obefintliga bifångster och har inget med torskens dåliga hälsa och svaga bestånd att göra.

Okunniga ledare i i svensk media är vanligt. Om fiske är det i princip det enda förekommande. Innan de skriver borde de kolla upp saker. Bar för att en forskare säger en ska måste det inte var sant. bara för att en kustnära småskalig fiskare säger en sak är det inte sant. Inte heller är det sant bara för att en storskalig sillfiskare säger en sak.

En ledare som föreslå ett totalt stopp för det småskaliga fisket som huvudsakligen handlar om bottentrålning samtidigt som den kritiserar det storskaliga fisket för saker som det storskaliga fisket inte har någon koppling samt hittar på osanna uppgifter är inte trovärdig. Ledaren i DN är så full med falska uppgifter, osanna uppgifter och rena påhitt att den är omöjlig att ta på allvar.

Läs också: Torsken i Östersjön och trålfisket

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!