Torsken i Östersjön och trålfisket

Det påstås ofta från miljövänner, okunniga journalister såsom ledarskribenterna på DN och slarviga forskare att trålfiske skulle vara orsaken till torskens dåliga hälsotillstånd i Östersjön. Det är faktiskt ofattbart dumt. Det finns två huvudsakliga anledningar till torskens dåliga hälsotillstånd:

  1. Brist på mat
  2. Parasiter

Bristen på mat beror sannolikt främst på klimatet. Östersjön har blivit varmare varvid skarpsillen flyttat sig till andra områden än den torsken finns. Torsken fortplantar sig idag enbart i Bornholmsdjupet medan Gdanskdjupet och Gotlandsdjupet idag har sådan syrebrist att inget kan lev på djupet där. Troligare var detta viktiga yngelplatser för torsken. Syrebristen beror i sin tur på övergödning, varmare hav och dåligt utbyte av vatten mellan Kattegatt och Östersjön. Skarpsillen och sillen har flyttat sig då deras mat har flyttat sig norrut. Men torsken kan på grund av syrebristen på Östersjöns botten inte följa med. Följden blir matbrist. Trålning inklusive bottentrålning har absolut inget med saken att göra.

Parasiterna beror en för stor sälstam. Det handlar om sälmask och levermask som båda sprids av gråsäl. Det finns sannolikt mer gråsäl i södra Östersjön än det funnits på 100 år. Kring Bornholm och Blekingekusten är de extra vanliga. Svälten gör torsken känsligare för parasiterna och katastrofen är ett faktum. Trålning inklusive bottentrålning har inget med saken att göra.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!