Kraftigt minskad räkkvot

Norge och EU har kommit överens om en kvot på 6 163 ton för räkor I Nordsjön och Skagerak år 2019. Det här är en mycket mindre kvot än förra året då kvoten var 8 571 ton och också mycket mindre än den preliminära kvoten för 2019 som beslutades i december 2018.

Den svenska kvoten är 700 ton vilket skulle ge cirka 17 ton per båt. (det fins 62 räkfiskelicenser, men i praktiken bara 42 aktiva båtar. En större båt behöver fiska cirka 50 ton kokräkor per år för att vara ekonomiskt lönsam. Ett fiske som ger 50 ton kokräkor ger också 50-100 ton kokräkor som bara ger en tiondel så mycket betalt som kokräkor. Det innebär att det i svenskt fiske egentligen bara finns utrymme för maximalt 7 stora räkfiskebåtar förutsatt att de bara fiskar räkor. Så är sällan fallet i Sverige även om det förekommer. De flesta fiskar också kräftor och många fiskar även fisk. Men fler än 10 stora båtar och kanske lika många små finns det inget utrymme för i svenska räkfisket. Överkapaciteten är med andra ord stor och inget görs för att minska den.

Minskningen är i linje med den gemensamma förvaltningsplanen och rekommendationen från Internationella rådet för marinforskning (ICES). Förutom årets kvot kommer en outnyttjad kvot på 500 ton att överföras från förra året.

Norge och EU är också överens om att minska kvoten för sej  till 103 327 ton i år. Anledningen är att ICES nyligen har ändrat sin ursprungliga kvotrekommendation för 2019. Parterna valde att följa det nya rådet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!