Hotet mot haven – nedskräpningen

Det finns tre stora hot mot haven. Klimatförändringarna är det största hotet, nedskräpning och nedsmutsning det näst största med överfiske på tredje plats. Nedskräpning handlar om flera olika saker. Övergödning, utsläpp av giftiga ämnen och synligs nedskräpning. Det senare har varit i fokus de senaset åren i form av en omfattande diskussion om plast, plastskräp och engångsmaterial.

Övergödning är sen länge ett allvarligt problem i många kustnära vatten, i innanhav som exempelvis Östersjön och vikar som Chesapeake Bay i USA. Gifter är ett problem i samma områden som övergödning. I rikare länder har det vidtagits många åtgärder för att minska mängden giftiga ämnen som släpps ut och utsläppen av ämnen som orsakar övergödning. i fattiga länder har mycket få åtgärder vidtagits.

På samma sätt är plastskräp ofta ett synligare problem i fattiga länder med bristfällig sophantering och icke-existerande återvinningssystem. I dessa länder saknas dessutom ofta resurser för städning av stränder, laguner, vikar, öar och andra områden i och kring havet. Det är också ofta så att det också saknas en medvetenhet om problemen, både hos vanligt folk och den styrande eliten. Det tar även lång tid att skapa ett medvetande om problemen som dessutom ofta förvärras av att rikare länders turister bidrar med mycket stora mängder skräp i många fattiga länder. Så förbättrad återvinning, fungerande sophantering och andra åtgärder kan ta mycket lång tid att införa.

Det tar mycket lång tid för plast att brytas ner. Så plastskräp blir kvar i naturen länge. Till och med när plast brutits ner till så små partiklar att vi inte längre kan se dem utgör plast ett problem i naturen och för miljön. Att förbjuda plast känns ju i det läget som en lätt och funktionell åtgärd. Tyvärr är det nog inte så. Idag skulle vi inte kunna klara oss utan plast och i många fall är alternativen mer klimatfientliga än plast. Tygpåsar och papperspåsar är exempelvis sämre än plastpåsar. Att åtgärda plastproblematiken genom att förbjuda plast är inte möjligt och i vissa fall, som med bärkassar av plast, kanske till och med kontraproduktivt.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!