Hotet mot haven – klimatförändringar

Det absolut största problemet för havet är klimatförändringarna. Det största hotet mot livet i havet. Det är också det svårast att åtgärda då det kräver globala lösningar som alla kommer överens om. Klimatförändringarna gör att haven blir varmare och varmare.

Varmare hav medför att många arter måste söka sig till kallare vatten. För en del arter innebär det att söka sig till djupare vatten. För andra arter innebär det att söka sig mot polerna, längre norrut eller längre söderut. Däggdjur har lättare att anpassa sig man andra djur i havet har det svårare. Fisk som lever i de pelagiska vattenmassorna har inga problem. Deras liv består ofta av lång vandringar och de kan lätt flytta med när maten flyttar mot polerna eller mot djupare vatten. De som lever vid botten har det svårare. De kan inte flytta till djupare vatten och de kan ha stora svårigheter att söka sig mot polerna då det kanske inte finns några lämpliga miljöer för dem att leva i där. Koralldjur kan inte flytta alls. De kan dock sprida sig till nya områden. Men mycket långsamt. När korallreven dör förstörs miljöer för mängder av fiskarter som är beroende av korallreven.

Dessa förändringar syns redan i bl.a. Östersjön. Där har skarpsillen och delvis också sillen flyttat norrut då deras mat flyttat norrut. Torsken har inte kunnat följa med då det saknas då det på grund av syrebrist saknas lämpliga miljöer för dem att leva i. Följden är att torsken svälter. Sannolikt svälter också laxen periodvis på grund av födobrist.

Det som måste göras för att rädda livet i havet är att minska utsläppen av växthusgaser. Alla åtgärder är väsentliga. På sjön innebär detta bl.a. elmotorer på små båtar och färjor, LNG-drift på stora fartyg samt mindre dieselmotorer och fiskerimetoder som är mindre energikrävande när det gäller större fiskebåtar. Solceller och vindkraftverk för att producera el till trålvinschar och maskiner ombord på fiskebåtar och fartyg osv. Begränsningar av motorstorlek för fritidsbåtar om motorerna är fossildrivna. I Sverige står fritidsbåtar för en tredjedel av växthusgasutsläppen från fartygstrafiken. Det är viktigt att äta miljö- och klimatvänlig fisk. I svenska vatten handlar det främst om sill, skarpsill och makrill men även om lax (odlad och vild).

Men eftersom utsläppen från sjöfart är väldigt små i jämförelse med utsläpp från biltrafik så är det biltrafiken som i först hand måste minska. Även nya industriprocesser i industri som släpper ut mycket växthusgaser som stålverk och cementfabriker är nödvändigt.

Läs också:

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!