EU-valet och fisket – okunniga och oseriösa partier

Bara två av de politiska partier som ställer upp i EU-valet har någon som helst realistisk syn på fiske. Inget parti har några förslag om realistiska åtgärder, inga förslag som kan leda framåt. Det är generellt oseriöst och okunnigt över hela det politiska fältet.

Socialdemokraterna och deras representant Jytte Guteland vill förbjuda bottentrålning och stoppa överfiske för att rädda östersjötorsken. I övrigt är det mest skryt om ingenting och floskler. Trots att hon sitter i EU-parlamentets miljöutskott är inlägget förvånansvärt innehållslöst.

Vänsterpartiet vill ha samma sak som sossarna. Rikard Warlenius uttrycker sig självsäkert och bombastiskt som bara den kan göra som inte vet nånting. Han rapar upp miljörörelsens ståndpunkter på ett sätt som visar att han faktiskt inte ägnat frågan om fisket och torsken några mer djupgående studier, tankar och funderingar. Att han inte nämner det största problemet för fisken i havet, klimatet, förvånar då det är den fråga han brukar syssla med. En fråga han faktiskt kan och behärskar i motsats till fiskeripolitik.

Miljöpartiet vill också samma sak. Miljöpartiets Pär Holmgren vill också åtgärda de olagliga utkasten i torskfisket i Östersjön. Det är inget fel med den målsättningen, men det är svårgenomförbart. De tar också upp övergödningen. Den är verkligen ett problem. Men nåt konkret föreslås inte utan Holmberg för bara fram floskler. Inte heller Pär Holmberg nämner den fråga har är kunnig kring och som är det största problemet för fisken i havet. Klimatet. Det är faktiskt ytterst förvånande.

Det som de tre nämnda partierna vill göra löser ingenting. Nåt överfiske existerar inte. Bottentrålningen berör endast cirka 20% av Östersjön botten och ett förbud i Östersjön skulle slå ut fisket längs nästan hela Norrlandskusten då siklöja fiskas med bottentrål. Ett bottentrålningsförbud i hela Sverige skulle utplåna det svenska fisket med undantag av det storskaliga fisket med flyttrål och snörpvad efter pelagisk fisk (främst sill, skarpsill och makrill)

Liberalerna och Karin Karlsbro anser att överfiske är ett av problemen och kan tänka sig ett torskfiskestopp. Nåt överfiske har inte existerat på 10 år. Hennes inlägg är i huvudsak ett upprepande av floskler och till intet förpliktigande uppfattningar och ståndpunkter. Men hon tar upp klimatet som ett av problemen.

Moderaternas Arba Kokalari vill stoppa bottentrålning (cirka 20% av Östersjön påverkas av bottentrålning så det är ett icke-problem). Hon nämner dock ett problem som ingen annan tar upp och nämner sälen såväl som skarven. Hon och moderaterna vill göra det enklare att jaga säl. Illegalt polskt fiske som eventuellt resulterar i överfiske.

Centerpartiets Frederick Federley sprider mest floskler och har väldigt lite konkret att säga. Han berättar dock en del om hur kvotförhandlingarna i EU brukar gå till. Det han beskriver inger inte förtroende. Sen har han ju helt fel om fisket. Det är det småskaliga fisket som använder bottentrål som han anser är ett skadlig redskap. Bottentrål är det överlägset viktigaste och vanligaste redskapet i det småskaliga fisket. Det storskaliga fisket är det mest miljö- och klimatvänliga och använder det mest miljövänliga redskapen.

Kristdemokraternas David Lega vill ha ett tillfälligt trålfiskefiskestopp när det gäller torsken. Det kommer inte att rädda torsken men sannolikt slå ut huvuddelen av yrkesfisket i Östersjön för lång tid. Men de har i övrigt ett nyanserat förhållningssätt och fokuserar i sitt inlägg på miljöproblemen som exempelvis gifter och övergödning. Men han överdriver effekten av skyddade havsområden. De överspillningseffekter han talar om förekommer bara vid vissa mindre skydda havsområden och har inte kunnat påvisas för stora skyddade områden.

Det parti som uttrycker den mest nyanserade synen på fisket i Östersjön och torskens situation är Sverigedemokraterna (SD) som företräds av Jessica Stegrud. Det är också ett av två partier som nämner ett av de stora problemen för torsken i Östersjön, sälen. Hon presenterar dock inga förslag och verkar vilja undvika att ta ställning i kontroversiella frågor vilket gör att de kan betraktas som oseriösa kring fisket.

Alla partier vill ha utveckling av selektiva och skonsamma redskap, alla vill fiska hållbart, alla vill stoppa övergödningen, alla utom ett vill klämma åt fisket. Två partier nämner sälen, ett av de två stora problem för torskfisket i Östersjön. Det andra problemet är uppvärmningen som orsakas av klimatförändringar. Det är sannolikt grundorsaken till torskens dåliga hälsa, brist på mat och svält. Bara ett parti tar upp klimatet som ettproblem för fiskbestånden i Östersjön. Inget parti föreslår några lösningar på de två största problemen, säl och klimatförändringar. De förslag som de flesta för fram, torskfiskeförbud och bottentrålningsförbud, kan inte rädda torsken.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!