Kraftigt höjda kvoter för makrill

Det vetenskapliga råden för hur mycket makrill som får fångas har just skrivis upp av Internationell Havsforskningsrådet (ICES). Det nya rådet innebär en uppskrivning av kvoten med mer än 100 % jämfört med det tidigare rådet på 318 800 ton. Det nya vetenskapliga rådet föreslår ett fiske på 770 358 ton.

Den tidigare rådgivningen var baserad på en felaktig beståndsuppskattning som nyligen gjordes om och korrigerades. Tidigare uppgavs beståndet vara 2,35 miljoner ton, men nu anses det vara 4,2 miljoner ton enligt den mer korrekta beräkningsmetoden som använts. Det är detta som orsakat höjningen av det vetenskapliga rådet för makrillfisket. Politikerna i EU och Norge har för vana att följa råden från ICES så det hela innebär med all sannolikhet en höjning av kvoten i EU. Värre är det förstås med Island och Grönland som helt brukar nonchalera de vetenskapliga råden.

Det hela visar också hur verklighetsfrämmande och vilseledande WWF:s nyligen utgivna fiskguide i vissa fall kan vara. Alla lögner i media om rött ljus för makrill och alla märkliga uttalanden av Karin Glaumann från WWF om garnfiske på makrill visar att organisationen helt varit ute i ogjort väder när det gäller makrillen och makrillfisket.

Det nya rådet från ICES kan innebär att MSC-märkningen kommer tillbaks, men det är inte självklart då MSC också anmärkt på förvaltningen. Problemet i det sammanhanget är förstås vägran från island, Grönland och Färöarna att anpassa sig till internationella överenskommelser.

Läs också: