Havs- och vattenforum 2019

Havs- och vattenforum är en konferens som ordnas av Havs- och vattenmyndigheten varje år sen några år tillbaka. Årets tema är klimatet.

Det finns programpunkter om marina skyddsområden och klimatet, övergödning, vilka klimatförändringar som kommer att ske i havet vid sidan av havsnivåhöjning, klimatets påverkan på koraller och tonfisk som klimatflykting och invasiva arter för att nämna några punkter som har bäring på fiske. Det finns dock inga programpunkter som är direkt relaterade till fiske.

Klimatet har dock stor betydelse för framtidens fiske. Sannolikt är klimatförändringar och varmare hav en av de viktigaste orsakerna till torskens dåliga kondition i Östersjön. Det är också en orsak till att fiskarter i både atlanten, Nordsjön och Östersjön förflyttat sig norrut. Exempelvis sillen och skarpsillen i Östersjön, torsken i Nordsjön och makrillen i Nordatlanten. Med varmare vatten har också sardiner och ansjovis blivit vanligare i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!