Veckans båt – LL 324 En Avant

LL 324 En Avant byggdes 1892 för Joseph Smith i Grimsby som GY 457 En Avant. Byggnadsvarv var G & T Smith i Rye. Båten var då på 74 bruttoton. Båten var vad som kallades smack (fishing smack), en traditionell fiskebåt i England. I Sverige kom dessa båtar att kallas kuttrar. De köptes billigt från England då fiskeflottan där höll på att förvandlas med många nya ångtrålare. I Sverige användes de framförallt som fraktbåtar men även som fiskebåtar. En Avant tycks bara ha använts till fiske en kort tid.

Köptes den 25 oktober 1899 av ett partrederi i Mollösund för 390 pund och då fick båten numret och namnet LL 324 Avant.  Huvudredare var J. A. Samuelsson och skeppare Martin Hermansson. Såldes på auktion den 14 november år 1905 till ett annat partrederi i Mollösund. Huvudredare blev nu Oskar Simonsson och skeppare Joakim Johansson.

LL 324 En Avant
LL 324 En Avant

Den 11 Mars 1918 såldes kuttern till skeppare Lorents Enochsson på Resö. Namnet ändrades till Nordstjernan och hemorten Resö. Antingen hade båten inget nummer vid denna tid eller så var det ett SD-nummer. Den 16 april 1918 blev kuttern såld igen, nu till skeppare Benjamin Johansson i Grundsund.

År 1919 köpte ett partrederi i Långesjö kuttern.  Delägare var Johan Adolf (”Adel”) Andersson , Långesjö  och Hugo Waldemar Andersson, Kämpersvik med hälften var. Huvudredare och skeppare var Adel Andersson. De behöll namnet Nordstjernan och hemorten blev Långesjö.

I februari 1919 installerades en ny 1 cylinders Avance motor på 22 hk med vridbara propellerblad. Båten tycks också ha förlängts och fått en hytt vid denna tid. År 1921 ändrades namnet på kuttern till En Avant och den 29 Mars 1923 ändrades hemorten till Kämpersvik. Ny och starkare motor installerades år 1940 då Avance-motorn byttes ut till en 1 cylinders Munktell motor på 60 hk.

Adel och Hugo Andersson sålde En Avant den 25 februari 1943 till Karl Otto Augustsson i Skärhamn.  Den 24 januari 1944 såldes båten vidare till Johan Robert Johansson och Adolf Robert Johansson som också fanns i Skärhamn.

Den 5 maj 1947 såldes kuttern återigen, nu till ett partrederi i Bleket som döpte om den till Eira. Samma år förbyggdes och reparerades Eira vid Källvikens Varv i Dragsmark . Ny starkare motor, en 2 cylinders Skandia på 130 hk, installerades den 29 juni 1948 .

Från den 5 mars 1953 hemmahörande på Knippla och ägd av ett partrederi med Elof Johansson huvudredare och skeppare. Varvsägaren Sigvard Carlsson på Knippla köpte kuttern den 10 maj 1959 och sålde den vidare till Sven Kuno Villiam Lind i Tegelstrand 13 maj 1959.  Fartyget fick då namnet Berit 1 och hemorten ändrades till Hamburgsund. Ny Albin Diesel på 120 hkr installerades den 15 november 1959.

Berit 1 i Göteborg år 1964

Den 30 april 1964 såldes kuttern till Erik Christer Jansson, Stockholm med en 1/2 del och Anders Lundin, Stocksund med en 1/2 del, för att användas som fritidsfartyg. Fartyget bytte namn till En Avant och hemorten blev Stockholm. Kuttern sjönk vid kaj vid Bohus varv den 24 februari 1981. Bärgad den 12 juni 1981 och senare upphuggen:

Skeppet låg vid varvet och åkte upp och ned i vattnet som en JoJo, dvs det sjönk varje vår och drogs upp igen. Efter några år tog ägarna kuttern därifrån. Det fördes till en plats innanför Norra Tjurholmen (nära Lödöse). Ägarna som ev. hade hjälp av någon utomstående högg upp skeppet med hjälp av en grävmaskin. Delar av fartyget drogs iland bit för bit och fördes till tippen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!