Fiskeriansvarig utan svar

Var idag på konferens i anslutning till årsstämman i Swedish Pelagic Federation PO (SPF). På konferensen talade Markus Selin, fiskeriansvarig för socialdemokraterna och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, Jenny Veide Vilg från Chalmers Industriteknik, Joakim Hjelm från SLU och Anton Paulrud från SPF. Detta inlägg handlar främst om vad Selin sa och inte sa. I huvudsak var det självklarheter.

Markus Selin höll ett kort orienterande tal om situationen för torsken, brexit, det pelagiska systemet samt selektiva redskap. Situationen för torsk är allvarlig. Han antydde att åtgärder kunde vara på gång men att hänsyn skulle tas till näringen så att berörda inte skulle drabbas så hårt. Vilka åtgärder som var aktuella framgick inte. Brexit kunde gå hur som helst och det pelagiska systemet skulle nog förlängas utan några egentliga förändringar, kanske skulle det kunna bli smärre förändringar men det var upp till Havs- och vattenmyndigheten som skulle komma med en remiss. Selektiva redskap var självklart nåt bra.

På direkta frågor om överförbara fiskerättigheter (ITQ, TFC) i det demersala fisket ville han inte svara. Han konstaterade också att medelåldern på mötet var förvånansvärt låg, på andra möten med yrkesfiskare brukade folk vara äldre. Någon koppling mellan detta och lönsamheten i företagen som beror på de överförbara fiskerättigheterna kunde han inte se. Enligt Anton Paulrud från SPF är medelåldern på de pelagiska yrkesfiskarna 40 år. Medelåldern på svenska yrkesfiskare generellt är över 55 år.

Selin var i det stora hela öppen och trevlig samt mottaglig för både argumentation och information. Men så mycket sagt blev det inte på mötet. Mest det förväntade och kanske är det inte möjligt att det ska kunna vara på nåt annat sätt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!