Vi behöver alla agera för att rädda Östersjötorsken

Miljöorganisationer är ett hot mot torsken i Östersjön. Detta eftersom de blundar för det faktum att den snabbt växande sälstammen sprider den skadliga parasiten sälmask till en allt större del av torskarna i Östersjön.

Det menar Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO, i en debattartikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Hans uppmaning är att alla krafter nu behövs för att rädda Östersjötorsken.

Idag, onsdagen 29 maj, kommer Internationella Havsforskningsrådet, ICES, med en ny rapport om det marina livet i Östersjön.

– Allt talar för att det kommer att bli en dyster läsning för alla oss som värnar det marina livet i Östersjön. Mycket tyder på att ICES kommer att rekommendera EUs fiskeministrar att besluta om en kraftig minskning eller ett totalstopp av torskfisket i Östersjön för nästa år. SFPO har ingen anledning att ifrågasätta den rekommendation som ICES kommer med i dag. Men att begränsa fisket kommer inte att räcka, skriver Peter Ronelöv Ohlsson i debattartikeln.

Bland de insatser som SFPO föreslår finns att Sverige följer efter Finland och inför licensjakt på sälar. I dag är det enbart tillåtet med en begränsad skyddsjakt på säl som förstör redskap och fångster för fiskare. SFPO vill också ha ett stopp för att kväve- och fosforrika utsläpp får gå orenade ut i Östersjön. Dessa utsläpp leder till övergödning, algblomning och bottendöd som i sin tur förstör livsförutsättningarna för bottenlevande djur och fiskar.

I början av april krävde Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Sportfiskarna i en skrivelse att den svenska regeringen ska verka för ett omedelbart stopp av allt torskfiske i Östersjön.

– I deras skrivelse nämns inte problemet med sälarna och den sälmask som dessa sälar sprider överhuvudtaget. Det gör analysen enögd och att svenska miljöorganisationer blir ett hot mot torsken, skriver Peter Ronelöv Olsson.

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!