ICES rekommenderar torskfiskestopp i Östersjön

Forskarna på Internationella havsforskningsrådet, ICES, har nu kommit med den årliga rekommendationen för 2020 års fiskekvoter i Östersjön. Råden ligger till grund för kommande års kvoter, som beslutas av EU:s fiskeministrar i början av oktober.

För det tidigare så kommersiellt viktiga östra torskbeståndet föreslås en nollkvot, det vill säga ett fiskestopp. Fiskestopp har flera gånger tidigare rekommenderats av ICES (2002, 2005, 2007 och 2008) utan att politikerna följt råden. Situationen för beståndet har förvärrats under senare år genom en utbredd syrebrist både i två av torskens tre lekområden. Dålig tillväxt, sälspridda parasiter och kondition har skapat ett småväxt och magert torskbestånd vilket gett yrkesfisket dålig lönsamhet. Många gånger har EU:s fiskeministrar beslutat om högre torskkvoter i Östersjön än vad ICES rekommenderat, men det har ändå inte resulterat i överfiske (dvs fiske utöver de vetenskapligt baserade råden) då inte ens hälften av kvoten fiskats upp. Sportfiskarna som hävdar att överfiske har förekommit ljuger tyvärr helt medvetet då de mycket väl är kunniga om det verkliga förhållandet. Det östra torskbeståndet har inte överfiskats på minst 10 år, kanske inte på 20 år.

–Att ministerrådet i oktober verkställer ett fiskestopp för det östra beståndet måste vara en självklarhet, men för att rädda östersjötorsken krävs ett helhetsgrepp med fler långsiktiga åtgärder än bara ett fiskestopp, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm, på sportfiskarnas hemsida.

När Frohm uttalar sig har han dock rätt. Ett torskfiskestopp kommer inte att rädda torsken. Det som behövs är en omfattande licensjakt på säl, stopp för övergödningen och en kraftig minskning av växthusgasutsläppen. För blir Östersjön varmare kan torsken inte leva där. Varmare Östersjö innebär också ökad syrebrist och ökad födobrist. Det finns inga förutsättningar för att temperaturhöjningen kommer att avstanna då inga större åtgärder mot växthusgasutsläppen finns inom sikte. Därför går det sannolikt inte att rädda torsken i Östersjön. Den är helt enkelt dödsdömd. Fiskestopp eller inte.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!