Göteborgsområdets fiskelägen är KD-land

Öckerö kommun är en av få kommuner i Sverige där KD är största parti. Det finns dock vissa undantag, det handlar om östra Öckerö med Björkö, Kalvsund och Grötö där moderaterna är störst och Hönö-Heden där socialdemokraterna är störst.

Socialdemokraterna är också stora i norra Öckerö som består av Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö. Traditionellt är det varvsarbetarna på Hälsö och deras ättlingar som röstar socialdemokratiskt. Men det finns säkert utflyttade Volvo-arbetare också och det är dessa som gör att socialdemokraterna är största parti i Hönö-Heden. I Hönö-Heden har också sverigedemokraterna många röster.

Att moderaterna är stora på främst Kalvsund och Grötö men också på Björkö beror på en stor utflyttning av välbeställda höginkomsttagare från Göteborg. Området (med Björkö som visst undantag) har samma prägel som de välbärgade västra delarna av Göteborgs kommun.

I de områden där fiskerikultur dominerar ihop med ättlingar till yrkesfiskare såsom på Rörö, Fotö, Hönö-Röd, Hönö-Klova och Öckerö är kristdemokraterna största parti. Det är också områden som traditionellt har stark frikyrkorörelse. Det går dock inte längre att se valresultat per ö då valdistrikt slagit ihop för att de varit för små men historiskt är det så att KD under lång tid varit störst på Öckerö, Fotö, Rörö och Knippla. Sverigedemokraterna har ett svagt stöd i de områden som domineras av fiskerikultur liksom på Kalvsund, Grötö och Björkö.

Även i de delar av Göteborg där fiskerikultur dominerar är kristdemokraterna störst eller näst störst. I västra Önnered som består av de gamla fiskelägena Önnered och Högen är kristdemokraterna störst medan moderaterna blivit något större i Fiskebäck som är Sveriges största fiskeläge. Det finns många utflyttade höginkomsttagare i nyare bostäder där. I Källängen, ett valdistrikt i norra Fiskebäck med samma sociala sammansättning som i Fiskebäck är läget detsamma, moderaterna är något större än kristdemokraterna. Stödet för sverigedemokraterna är svagt i Fiskebäck, Högen och Önnered.

På Donsö-Vrångö i södra skärgården är kristdemokraterna överlägset största parti och även i valdistriktet Styrsö-Köpstadsö är partiet störst, dock bara marginellt större än miljöpartiet. I valdistriktet Brännö-Asperö är dock miljöpartiet störst. Det handlar om utflyttad medelklass och på Brännö också om en tydlig alternativkultur. Stödet för sverigedemokraterna är svagt i hela södra skärgården.

Tynnered norra och Tynnered södra är två områden där kristdemokraterna också är störst parti. I bägge fallen knappt större än socialdemokraterna. Det handlar om områden med stor andel bostadsrätter och en stor syriansk/assyrisk (arameisk) befolkning. Dessutom är det känt att barn till fiskare skaffar sig bostadsrätter i dessa områden. Även sverigedemokraterna har ett stark stöd i dessa valdistrikt som är utpräglade arbetarklassområden.

Även i fiskelägesbygden på södra Tjörn och öarna utanför som Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Klädesholmen är kristdemokraterna också största parti. I södra Skärhamn inklusive Nordvik och Nordviksstrand är kristdemokraterna näst största parti, moderaterna är marginellt större.

Valdistrikt i Göteborgsområdet där Kristdemokraterna fick över 20 procent i EU-valet

 • Donsö-Vrångö, Göteborg, 43,1 %
 • Öckerö 1 (norra Öckerö), 33,5 %
 • Öckerö kommun södra (Fotö/Hönö-Klova), 30,3 %
 • Öckerö 2 (södra Öckerö), 29,8 %
 • Önnered västra, Göteborg, 29,8 %
 • Bleket-Klädesholmen, Tjörn, 29,2 %
 • Rönnäng, Tjörn, 27,3 %
 • Fiskebäck, Göteborg, 27,2 %
 • Hönö 1 (Hönö-Röd), Öckerö, 23,0 %
 • Öckerö kommun norra (Hälsö/Knippla/Hyppeln/Rörö), 22,5 %
 • Källängen, Göteborg, 22,2 %
 • Tynnered södra, Göteborg, 21,8%
 • Skärhamn 1 (södra), Tjörn, 21,5 %
 • Bratthammar, Göteborg, 20,0%
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!