Varför torsken i Östersjön inte går att rädda

Östersjöns huvudsakliga problem är klimatförändringar och övergödning. Klimatförändringar leder till ett varmare hav och Östersjön temperatur kommer att öka mer än världshavens genomsnittliga temperatur ökar. Ökande temperatur får lägre salthalt och minskade syrehalt som resultat. Övergödning leder till syrebrist vid bottnarna. Syrebristen dödar bottenlevande djur och omöjliggör torskens lek. Lägre salthalt och högre vattentemperatur gör det sannolikt att torsken inte längre kan leva i Östersjön.

Konsekvensen av detta är att vi måste minska växthuseffekten som beror på ökade utsläpp av framförallt koldioxid och minska övergödningen och dess effekter. Det senare är möjligt att lyckas med på mellanlång sikt, några decennier. Det förstnämnda kommer att ta århundraden. Vattentemperaturen kommer att fortsätta öka under mycket lång tid även om vi halverar utsläppen av växthusgaser omedelbart. Följden är att förhållanden i större delen Östersjön blir sådana att torsken omöjligen kan leva där.

Med andra ord kan vi inte rädda torsken i Östersjön. Oavsett vad vi gör. Torskfiskeförbud hjälper inte. Säljakt hjälper inte. Kortsiktigt kan en omfattande licensjakt på säl och ett torskfiskeförbud ha en viss effekt på torskbeståndet. Men båda två ger bara en tidsfrist, det räddar inte torsken i Östersjön på längre sikt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!