Svenska landningar av rödspätta och rödtunga 2018

Rödtunga och rödspätta är två plattfiskar som fiskas i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Rödspätta fiskas också i Östersjön. Svenska yrkesfiskare fiskar främst i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Rödspätta är en kvoterad art i bägge haven medan rödtunga är kvoterad i Nordsjön men fri i Skagerak. Fisket av rödspätta bedrivs med bottentrål, snurrevad och garn. Rödtunga fångas med bottentrål.

I Kattegatt var den svenska kvoten för rödspätta 174 ton år 2018. Av detta landades 54 ton (31%). I Skagerak var kvoten 719 ton varav endast 79 ton (11%) landades och i Östersjön var kvoten 147 ton varav 37 ton (25%) landades. Underfisket, underutnyttjandet, är mycket kraftigt när det gäller rödspätta.

GG 740 Norrland

Svenska landningar av rödspätta 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

  • GG 181 Västerland, 22, Västerland AB (Sörensson), Hönö
  • GG 740 Norrland, 11, Christian Johannisson, Skärhamn/Klädesholmen

I stort sett alla landningar av rödspätta handlar om bifångst vid kräftfiske i Västerhavet och bifångst vid torskfiske i Östersjön. Riktat fiske bedrivs förmodligen enbart av en större båt, GG 181 Västerland, som är den enda båten i Sverige som är utrustad för fiske med snurrevad. Därutöver finns det en stor mängd mindre garnbåtar som i likhet GG 740 Norrland bedriver riktat fiske efter rödspätta. Landningarna av rödspätta har minskat kraftigt sen 2017.

GG 173 Vingafjord

Svenska landningar av rödtunga 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

  • GG 892 Strannefjord, 40, Hagberg Fiske AB, Björkö
  • GG 173 Vingafjord, 20, Vingafjord Fiske AB (Jonas Abrahamsson), Hönö
  • GG 181 Västerland, 14, Västerland AB (Sörensson), Hönö
  • GG 782 Sandefjord, 12, Sandefjord Fiske AB (Johansson), Fotö

Några båtar bedriver troligen ett riktat fiske på rödtunga, men rödtunga verkar också andas som bifångst vid räkfiske. Nästan alla båtar som landar rödtunga är räktrålare som också landar en hel del fisk. Landningarna av rödtunga har minskat jämfört med 2017.

Läs också:

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!