WWF ändrar sig om makrill

WWF gav makrill fiskad med garn rött ljus. Det var ett extremt märkligt beslut. Garnfisket av makrill är obetydligt, kanske på sin höjd nån procent av hela makrillfisket. Det förekommer främst vid kusten i Sverige och Norge och det handlar om mycket små båtar. Huvuddelen av makrillfisket sker med flyttrål och snörpvad (ringnot) i Nordsjön och Nordatlanten. Det är stora båtar som fiskar makrill med snörpvad och flyttrål.

När WWF gav rött ljus för makrill var det redan känt att ICES skulle ändra beståndsuppskattningen. Uppenbarligen hängde WWF inte med och gav en felaktig bedömning av makrillen. Men i ett avseende hade WWF rätt och det är också den huvudsakliga anledningen till att MSC-märkningen suspenderats. Det är det faktum att det fiskas makrill samt att tre länder i praktiken vägar följa internationella överenskommelser. De tre länderna är Island, Färöarna och Grönland. Så makrill fiskad av båtar i de tre länderna borde faktiskt ha rött ljus, men ingen annan makrill.

Nu har också WWF till slut insett att garnfångad makrill inte borde ha rött ljus, beståndet är inte i någon som helst fara. Även om det vore det skulle garnfångad makrill ändå inte vara nåt problem på nåt sätt. WWF borde aldrig ha gått ut med rött ljus för garnfångad makrill. Det var felaktigt på alla sätt och viss. Det har aldrig funnits nåt problem i det fisket och det fisket utgör inget hot mot makrillbeståndet. Alla insatta visste att ICES skulle ändra beståndsuppskattningen och hade WWF sett till att följa med så hade de aldrig gett rätt ljus till makrill fångad med garn. Det var slarv, ett dyrbart slarv för småskaliga makrillfiskare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!