Svenska landningar av sill 2018

Sillfiske är Sveriges viktigaste fiske. Det bedrivs av ett 30-tal medelstoraoch stora båtar samt ett par hundra småbåtar runt Sveriges kuster. Sill fiskas till mat, för att användas till foder och för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning. Sillen som fiskas i Skagerak och Nordsjön går till konsumtion liksom huvuddelen av den sill som fiskas i västra Östersjön. Det som fiskas i Bottenhavet går till foder men också till fiskmjölstillverkning vilket också är fallet med sillen från den egentliga Östersjön.

Den sill som fiskas tillhör flera olika bestånd. I Östersjön fiskas bottenhavssill, höstlekande östersjösill och vårlekande rügensill, i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön fiskas vårlekande rügensill, lokalt lekande skageraksill och höstlekande nordsjösill. Slutligen fångas vårlekande sill i Norska havet, kallad atlantoskandisk sill eller NVG-sill. Det finns särskilda kvoter i Bottenhavet, egentliga Östersjön, västra Östersjön, en gemensam kvot för Kattegatt, Skagerak och Nordsjöns EU-vatten, en bifångstkvot för Kattegatt och Skagerak, en bifångstkvot för Nordsjön, en så kallad jointkvot för norra Nordsjön och en nabokvot för sill i norsk zon. Slutligen finns det en kvot med atlantoskandisk sill.

Av den sistnämnda kvoten på 486 ton landades 92% år 2018, av nabokvoten på 1 239 ton fiskades 100%, av jointkvoten på 7 344 ton 91%, av EU-kvoten på 31 381 ton landades 93%, av kvoten i västra Östersjön på 1 501 ton 97%, av Östersjökvoten 74 628 ton 92% och av den totala kvoten i Bottenhavet på 18 919 ton landades 87%. Av de två bifångstkvoterna på 151 ton i Nordsjön och 1017 ton i Skagerak och Kattegatt landades 82% respektive 6%. Sill är med andra ord en fiskresurs som utnyttjas fullt ut. Kvoten är uppdelad på en kustkvot utan individuell fiskerättighet, en regional kvot i Östersjön, en fri kvot i Bottenhavet, en kvot uppdelad på individuella årliga fiskemöjligheter i Bottenhavet och slutligen är resten uppdelat på individuella överförbara fiskerättigheter.

Sillfiske är mycket miljövänligt och mycket klimatvänligt. Det bedrivs framförallt med flyttrål (pelagisk trål), snörpvad och garn. Det senare redskapet används av två mindre båtar i Östersjön, KA 10 Tammerfors och KA 38 Stjärnfors, samt ett par större båtar, GG 764 Astrid och GG 203 Ginneton i Nordsjön. GG 764 Astrid fiskar också med snörpvad i Skagerak och Kattegatt. Garnfisket bedrivs av en mängd mindre båtar längs hela Sveriges kust. De flesta båtar som fiskar sill fiskar också skaprsill.

GG 505 Polar

Landningar av NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 764 Astrid, 445, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö

Landningar av nordsjösill 2017 (inkl joint), båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 505 Polar, 6 271, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
 • GG 438 Clipperton, 3 094, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 203 Ginneton, 2 456, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 764 Astrid, 1 897, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö
 • GG 330 Carmona, 1 576, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön
 • GG 778 Lövön, 1 293, Lövön AB (Arvidsson), Rönnäng
 • GG 206 Ahlma, 815, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 218 Västfjord, 656, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 158 Sunnanland, 238, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck

När det gäller GG 505 Polar så innehar båten inte så stora kvoter som den fiskat. Detta beror på att båten under en stor del av 2017 använts av familjen Ahlström och Torönland Fiskeri (Torönland HB) för att fiska de kvoter de har. De har sålt sina två båtar GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland och väntar på att få sina nybeställda båtar.

GG 764 Astrid

Landningar av nordsjösill (norsk zon) 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 764 Astrid, 538, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö
 • GG 438 Clipperton, 286, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 158 Sunnanland, 216, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck
 • GG 505 Polar, 215, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck

Landningar av sill från Skagerak och Kattegatt 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 764 Astrid, 7 804, Astrid Pelagic AB (Johansson), Rörö
 • GG 683 Rön, 1 570, Alfhild Fiskeri AB (Kristensson), Fiskebäck
 • GG 229 Clipperton, 1 196, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 218 Västfjord, 1 172, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 206 Ahlma, 1 045, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 840 Svanen, 950, Svanen Fiskeri AB (Larsson), Rörö
 • GG 690 Vingasand, 900, Johnsson, Fiskebäck
 • GG 505 Polar, 852, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
 • GG 778 Lövön, 766, Lövön AB (Arvidsson), Rönnäng
 • GG 203 Ginneton, 484, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 330 Carmona, 454, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön
 • GG 158 Sunnanland, 385, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck
 • GG 39 Rossö, 367, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 • VG 59 Lipton, 169, Svante Carlsson & Göran Gunnarsson, Träslövsläge

Fisket i Skagerak domineras helt av GG 764 Astrid som till stor del fiskar med snörpvad och därför kan fiska närmare kusten än de som bara använder flyttrål.

Landningar av sill från västra Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • SIN 602 Courage, 588, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • SIN 50 Laguna, 302, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • HG 104 Shamrock, 160, Niklas Jönsson, Viken
 • HG 34 Anna, 141, Per Jansson, Svanshall
 • MÖ 35 Sjollen, 118, HB Sjollen (Andersson & Kristensen), Lomma

Bröderna Söderberg med sina två Skillingetrålare fiskade totalt 890 ton vilket gör att de helt dominerar fisket av sill i västra Östersjön. HG 104 Shamrock, HG 34 Anna och MÖ 35 Sjollen är garnfiskebåtar som fiskar i Öresund. De fiskar också torsk. Sillen från västra Östersjön landas i huvudsak till konsumtion.

GG 330 Carmona

Landningar av sill från östra Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 330 Carmona, 9 285, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson), Dyrön
 • GG 505 Polar, 7 624, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
 • GG 778 Lövön, 7 127, Lövön AB (Arvidsson), Rönnäng
 • GG 229 Clipperton, 6 791, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • GG 218 Västfjord, 6 048, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 206 Ahlma, 5 361, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson), Önnered
 • GG 203 Ginneton, 4 621, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 • GG 158 Sunnanland, 3 904, Axfish AB (Axelsson), Fiskebäck
 • SIN 602 Courage, 2 582, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • VY 242 Vestland, 2 548, Pettersson, Kappelshamn
 • VK 190 Scanö, 2 292, VK 190 Fiskeri AB (Svensson & Nilsson), Händelöp
 • SIN 50 Laguna, 2 048, Fiskef. Courage af Skillinge AB (Söderberg), Skillinge
 • VY 33 Britton, 1 276, Enbloms Fiske AB, Enblom, Ronehamn
 • GG 500 Vingaskär, 1 236, Vingaskär Fiskeri AB, M. Johansson, Styrsö
 • SG 40 Miraculix, 968, Gallerna AB (Johansson), Nogersund
 • SM 53 Glomskär, 944, DE Fiske AB (Andersson & Gripse), Öckerö/Öregrund
 • KR 210 Solana, 905, Johansson, Vedborm/Byxelkrok
 • VY 43 Viken, 780, Olofsson, Botvaldevik
 • SG 146 Nimrod, 530, Nimrod 3 AB (Arvidsson), Nogersund
 • NG 6 Mia, 471, Edivel AB (Lönberg/Reinholdsson), Oxelösund
 • SG 73 Saga, 386, Olofsson, Krokås
 • VY 21 Axelia, 342, Gardell, Ronehamn
 • KA 38 Stjärnfors, 202, Tallona AB (Fredriksson), Sturkö/Sanda
 • KA 10 Tammerfors, 129, B. Fredriksson, Sturkö/Ekenabben

GG 500 Vingaskär är såld. SIN 602 Courage, VY 242 Vestland, VK 190 Scanö, SIN 50 Laguna, VY 33 Britton, KR 210 Solana, VY 43 Viken, SG 146 Nimrod och SG 73 Saga fiskar främst på regionalkvoten. NG 6 Mia, VY 21 Axelia, KA 38 Stjärnfors och KA 10 Tammerfors fiskar på kustkvoten. Totalt landade Fiskefartyget Courage af Skillinge AB 4 630 ton från östra Östersjön men västkustföretagen dominerar fisket.

Landningar av sill från norra Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • SM 53 Glomskär, 6 877, DE Fiske AB (Andersson & Gripse), Öckerö/Öregrund
 • GG 359 Westerö, 4 019, Larsson, Hönö
 • GG 370 Mercy, 2 317, Olofsson, Hönö
 • GG 218 Västfjord, 1 740, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson), Fotö
 • GG 229 Clipperton, 367, B-C Pelagic AB (Backman & Jansson), Donsö
 • SIN 37 Linzy, 174, Haraldsson, Simrishamn
 • HND 4 Johlin V, 112, Bondhamns Fisk AB, Härnösand/Bondhamn
 • PÅ 16 Brottsjö, 108, Persson Löjrom AB, Piteå

SM 53 Glomskär är en Öckeröbåt då ägarna hör hemma där. SIN 37 Linzy fiskar också torsk i södra Östersjön, HND 4 Johlin V och PÅ 16 Brottsjö är siklöjetrålare. SM 53 Glomskär har egna årliga fiskemöjligheter men har sannolikt också hyrt in fiskemöjligheter och fiskerättigheter från andra båtar. GG 359 Westerö och GG 370 Mercy har egna årliga fiskemöjligheter och fiskar också torsk i södra Östersjön. Även de kan ha hyrt fiskemöjligheter och fiskerättigheter. SIN 37 Linzy, HND 4 Johlin V och PÅ 16 Brottsjö fiskar på kustkvoten.

Sammanlagda landningar av sill 2018, per företag, ton, hemort, ägare

 • Bryngeld Fiskeri AB/Torönland HB, 14 992, Fiskebäck, Bryngeld/Ahlström
 • B-C Pelagic AB, 11 734, Donsö, Backman & Jansson
 • Båt GG 330 Carmona AB, 11 315, Dyrön, Gustafsson
 • Astrid Fiske AB/Astrid Pelagic AB, 10 684, Rörö, Johansson
 • Lövön AB, 9 186, Rönnäng, Arvidsson
 • Västfjord Fiskeri AB, 9 616, Fotö, Gustavsson
 • DE Fiske AB, 7 821, Öckerö, Andersson & Gripse
 • Fiskeri AB Ginneton, 7 561, Fiskebäck, Claesson
 • Ahlma Fiskeri AB, 7 221, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 • Fiskef. Courage af Skillinge AB, 5 520, Skillinge, Söderberg
 • Axfish AB, 4 743, Fiskebäck, Axelsson
 • Larsson, 4 019, Hönö
 • Pettersson, 2 548, Kappelshamn
 • Olofsson, 2 317, Hönö
 • VK 190 Fiskeri AB, 2 292, Händelöp, Svensson & Nilsson

Bryngeld Fiskeri AB bedriver även pelagiskt fiske i Finland samt torskfiske i Östersjön, Astrid Fiske AB och Fiskeri AB Ginneton har också ett omfattande pelagiskt fiske i Danmark. De bedriver dessutom demersalt fiske i Sverige på framförallt kräfta. Torönland HB har för närvarande inga egna båtar utan hyr GG 505 Polar. Företaget har dock egna fiskerättigheter.

Läs också:

3 svar på “Svenska landningar av sill 2018”

Kommentarer är stängda.