Fiskemöjligheter för torsk i Västerhavet 2019

Fiskemöjligheter innebär en årlig fördelning av Sveriges kvot till varje båt som fiskar torsk. Under året kan båtarna byta, hyra ut, hyra in, låna ut och låna in fiskemöjligheter. I början året därefter återgår fiskemöjligheterna till den ursprungliga innehavaren under förutsättning att båten faktiskt fiskat. Siffrorna i tabellerna kommer därför att ändra sig under året och hur det blir i slutändan syns på landningarna.

De båtar som har fiskerättigheter för torsk i Västerhavet kan delas in i tre grupper. Trålare som också har fiskemöjligheter för räka och kräfta, trålare som även har fiskemöjligheter för kräfta och båtar helt inriktade på fiskfiske. Den sistnämnda gruppen är liten, den förstnämnda och andra gruppen är ungefär lika stora, men i gruppen som förutom torsk och annan fisk också har fiskemöjligheter för kräfta men inte för räka dominerar båtar från Halland med fiskemöjligheter av torsk i Kattegatt. Den sistnämnda kvoten är bara en bifångstkvot.

I stort sett ingen båt landar den mängd torsk de har möjlighet att fiska. Detta med undantag av de båtar som fiskar mest i Skagerak. De landar i huvudsak mer än vad deras fiskemöjligheter medger så de byter till sig fiskemöjligheter för torsk från andra. Ingen båt landade mer än 10 ton från Kattegatt år 2018.

Båtarna som är inriktade på fiskfiske ägnar sig främst åt fiske i norsk zon i Skagerak och Nordsjön. De har betydligt större fiskemöjligheter än andra båtar när det gäller torsk i Västerhavet.

GG 201 Bravik. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fördelning av fiskemöjligheter i Nordsjön (inkl. norsk zon) per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 201 Bravik, 88 219, Christian Tullock, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 150 Älvsborg, 71 595, Andreas Ganefjord, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 500 Vingaskär*, 58 640, Mats Johansson, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 181 Västerland, 51 646, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • FG 111 Tunafjord*, 29 763, Fredrik Johansson, Älvsborg Fiskeri AB
 • GG 411 Orion*, 20 817, Stefan Westerberg, Valöskär AB

Just nu finns ingen båt med namnet Vingaskär, men en ny är beställd. GG 150 Älvsborg, GG 201 Bravik och GG 500 Vingaskär är båtar som är inriktade på fiskefiske. Genom att Vingaskär Fiskeri AB också är huvudägare i LL 207 Nautic har företaget dock också fiskemöjligheter för framförallt räka. FG 111 Tunafjord är en ren kvotbåt. GG 181 Västerland och GG 411 Orion är båtar som har fiskemöjligheter för räka. Båtar med en asterisk landade under 20 ton torsk år 2018.

GG 740 Norrland

Fördelning av fiskemöjligheter i Skagerak per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 740 Norrland, 26 542, Christian Johannisson, Christian Johannisson
 • GG 56 Gottskär, 20 735, Peter Hagberg, Hagberg Fiske AB
 • LL 91 Kristina, 19 363, Hagberg Fiske AB, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 • GG 73 Ingun, 18 142, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • GG39 Rossö, 16 153, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • GG 781 Sandefjord, 15 736, Åke Johansson, Sandefjord Fiske AB
 • GG 840 Svanen, 15 351, Stefan Larsson, Svanen Fiskeri AB
 • GG 173 Vingafjord, 15 245, Jonas Abrahamsson, Vingafjord Fiskeri AB
 • GG 181 Västerland, 14 745, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • GG 32 Tristan, 13 932, Sterner Lundgren, Rossö Fiskeri AB
 • LL 677 Ocean, 12 701, Bengt Hartvigsson, Hartvigsson
 • GG 567 Karlsö, 11 713, Jonas Klingander, Jonas Klingander
 • GG 146 Solvåg, 11 664, Lennart Axelsson, Lennart Axelsson
 • VG 95 Stjärnvik, 11 246, Lars Johansson, Johansson
 • SD 437 Viken, 10 280, Sören Karlsson, SD 437 i Edsvik AB

Listan över de som har störst fiskemöjligheter för torsk i Skagerak toppas ovanligt nog av en garnbåt, GG 740 Norrland. Även GG 146 Solvåg är en båt som fiskar med passiva redskap, dvs garn och krok. Alla andra båtar på listan över fiskemöjligheter i Skagerak är trålare. GG 56 Gottskär är en kvotbåt. Jonas Abrahamsson har nylien sålt GG 173 Vingafjord.

VG 40 Nordvåg. Bild: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fördelning av fiskemöjligheter i Kattegatt per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • VG 40 Nordvåg, 20 915, Ingemar Carlsson, Ingemar Carlsson
 • FG 96 Cindy Vester, 13 935, Per Johansson, P. Johansson
 • VG 37 Ganler, 11 850, Kjell Svahn, Svahn
 • LL 91 Kristina, 11 757, Hagberg Fiske AB, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 • VG 117 Kungsvik 10 759, Henrik Karlsson, Karlsson
 • VG 95 Stjärnvik, 10 423, Lars Johansson, Johansson

Kvoten i Kattegatt är en bifångstkvot och inget riktat fiske av torsk förekommer. De båtar som landar torsk från Kattegatt är främst hemmahörande i Träslövsläge och de fiskar i första hand kräfta. Nordvåg har dock större fiskemöjligheter för torsk än för kräfta vilket rimligen inte borde vara möjligt. 2018 var det ingen båt som landade mer än 10 ton torsk från Kattegatt.

Flera av båtarna med fiskemöjligheter för torsk i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön har också fiskemöjligheter i Östersjön. Under senare år har de sällan utnyttjat dessa fiskemöjligheter. Båtar med större torskfiskemöjligheter i Västerhavet som också har fiskemöjligheter för torsk i Östersjön är GG 150 Älvsborg, GG 892 Strannefjord, GG 201 Bravik, VG 117 Kungsvik, VG 95 Stjärnvik, GG 500 Vingaskär och GG 73 Ingun. Fiskemöjligheter för torsk i Östersjön ska jag behandla i ett separat inlägg.

Mats Johanssson på Styrsö (Vingaskär Fiskeri AB) äger också SIN 58 Kungsö som har fiskemöjligheter för torsk i Östersjön medan Lars och Mats Johansson i Träslövsläge äger VG 24 Marie som också har fiskemöjligheter för torsk i Östersjön.

Fördelning av fiskemöjligheter per företag 2019, företag, kg, hemort, ägare

 • Vingaskär Fiskeri AB, 163 864, Styrsö, M. Johansson
 • Älvsborg Fiskeri AB, 106 707, Fiskebäck, Ganefjord, Johansson & Hermansson
 • Västerland AB, 67 682, Hönö, Sörensson
 • Jonas Klingander, 40 236, Hönö
 • Rossö Fiskeri AB, 38 498, Rörö, Lundgren & Olausson
 • Valöskär AB, 35 661, Vrångö, Westerberg
 • Hagberg Fiske AB, 32 955, Björkö, Peter Hagberg
 • LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 31 505, Lysekil, Upper
 • Fiskeri AB Ingun, 29 947, Fotö, Ivarsson
 • Christian Johannisson, 26 542, Skärhamn/Klädesholmen
 • Mats & Lars Johansson, 24 295, Träslövsläge
 • Ingemar Carlsson, 20 915, Träslövsläge

Vingaskär Fiskeri AB, Älvsborg Fiskeri AB och Christian Johannisson är inriktade på fiskfiske medan de andra företagen huvudsakligen bedriver räkfiske eller kräftfiske. Ibland båda delarna.

Läs också:

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, allabolag.se, proff.se

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!