Svenska torsklandningar 2018

Torsk fiskas i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. I Kattegatt finns bara en bifångstkvot och inget riktat fiske. I Kattegatt såväl som i övriga fiskeområden med undantag av västra Östersjön inklusive Öresund fiskas bara en liten del av torsken upp. När det gäller torsk handlar det alltså om underfiske snarare än överfiske. Resursen utnyttjas inte som den borde. Nåt överfiske förekommer inte.

I östra Östersjön (öster om Bornholm) var kvoten för svenska fiskare på 7 435 ton år 2018. Av detta landades enbart 26%, 1 901 ton varav 250 ton av båtar med passiva redskap (garn och långrev) och resten av trålare. I västra Östersjön landades hela kvoten på 867 ton varav 629 ton med passiva redskap. Bifångstkvoten i Kattegatt var 233 ton varav 37 ton eller 16% landades, kvoten i Skagerak var 1 166 ton varav 670 ton (57%) landades. I Nordsjön finns två kvoter som svenska yrkesfiskare har tillgång till, en jointkvot på 53 ton och en nabokvot i norsk zon på 382 ton år 2018. Av detta landades 39 (73%) respektive 235 ton (62%).

Det största torskfisket sker alltså i östra Östersjön och i Skagerak.

KA 15 Tallona

Svenska torsklandningar från östra Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • KR 58 Arcona, 252, Blomberg, Vållö
 • KA 15 Tallona, 233, Tallona AB (Fredriksson), Sturkö
 • KA 250 Almy West, 210, Almy West AB (Torkelsson), Bua/Saltö
 • GG 44 Runavik, 176, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
 • VG 106 Theseus, 173, HB VG 106 Theseus (Torkelsson), Träslövsläge
 • KR 191 Mindy, 153, Mikael Öhlunds Fiske AB (Öhlund), Kårehamn
 • VG 95 Stjärnvik, 129, Johansson, Träslövsläge
 • SIN 17 Ymer, 124, Henriksson, Brantevik
 • SIN 37 Linzy, 58, Haraldsson, Simrishamn
 • GG 359 Westerö, 46, Thomas Larsson, Hönö
 • SG 21 Sillesund, 26, Anders Svensson, Nogersund

Landningarna från östra Östersjön var mycket mindre år 2018 jämfört med 2017 och antalet båtar som landat över 50 ton var bara 9 stycken vilket ska jämföras med 17 stycken år 2017. Av de 11 båtar som landat över 20 ton torsk år 2018 är 4 stycken hemmahörande på västkusten (2 i Halland och 2 i Göteborgsområdet). Ytterligare en båt, KA 250 Almy West ägs av fiskare i Halland. Av de 8 båtar som försvunnit från listan sen 2017 är 4 hemmahörande i eller ägda av fiskare från Göteborgsområdet. Tallona AB fiskar också sill med en annan båt, KA 38 Stjärnfors, och Bryngeld Fiskeri är ett av de största sillfiskeföretagen i Sverige såväl som i Finland. Även GG 359 Westerö och SIN 37 Linzy fiskar sill.

Svenska torsklandningar från västra Östersjön 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • TG 32 Anita, 71, Jonas Bergström, Trelleborg
 • MÖ 62 Louise, 45, Torbjörn Olsson, Lomma
 • GG 44 Runavik, 40, Bryngeld Fiskeri AB (Bryngeld), Fiskebäck
 • MÖ 35 Sjollen, 38, HB Sjollen (Andersson & Kristensen), Lomma
 • LA 6 Helga, 38, Per Isaksson, Ålabodarna
 • KR 58 Arcona, 34, Blomberg, Vållö
 • VG 106 Theseus, 34, HB VG 106 Theseus (Torkelsson), Träslövsläge
 • KA 15 Tallona, 34, Tallona AB (Fredriksson), Sturkö
 • VY 396 Stina, 31, Richard Nilsson, Visby/Herrvik
 • SG 21 Sillesund, 30, Anders Svensson, Nogersund
 • LA 338 Äran, 30, HB Missanas (Bengtsson), Ven
 • LL 486 Falken, 23, Ulf Stahre, Kungshamn
 • LA 71 Tacitus, 23, Patrick Karlsson, Borstahusen
 • VY 15 Jane, 22, Johannes Klingvall, Herrvik
 • ON 5 Hilma, 20, Johan Gustavsson, Timmernabben

När det gäller fisket av torsk i västra Östersjön så domineras fisket av båtar som fiskar med garn i Öresund. Flera av dess båtar fiskar också sill. De har också tidigare dominerat detta fiske men nytt är att flera av de mellanstora trålare som normalt bara fiskar i östra Östersjön under 2018 också fiskade i västra Östersjön där kvaliteten på torsken var bättre. Tre båtar från västkusten förekommer bland de som landat över 20 ton, 1 från Halland, en från Göteborgsområdet och en från Bohuslän.

Svenska torsklandningar från Östersjön per företag 2018, företag, ton, hemort, ägare

 • Blomberg, 286, Vållö
 • Tallona AB, 267, Sturkö, Fredriksson
 • Almy West AB, 223, Bua/Saltö, Torkelsson
 • Bryngeld Fiskeri AB, 216, Fiskebäck, Bryngeld
 • HB VG 106 Theseus, 207, Träslövsläge, Torkelsson
 • Mikael Öhlunds Fiske AB, 165, Kårehamn, Öhlund
 • Johansson, 146, Träslövsläge, Johansson
 • Henriksson, 132, Brantevik
 • Jonas Bergström, 72, Trelleborg
 • Haraldsson, 70, Simrishamn
 • Larsson, 65, Hönö
 • Anders Svensson, 56, Nogersund
 • Richard Nilsson, 31, Visby/Herrvik
 • HB Missanas, 30, Ven, Bengtsson

Landningarna från och fisket i Östersjön har minskat kraftigt när det gäller torks vid en jämförelse med förra året. Många båtar har inte brytt sig om att fiska då fisket ofta inte lönar sig. Andra båtar har lämnat torskfisket helt och hållet.

När det gäller Västerhavet är det främst båtar från Göteborgsområdet som landar några större mängder torsk. Det handlar i stort bara om trålare och torsk är ibland främst en bifångstart vid räkfiske och kräftfiske. Inget tyder på att fisket av torsk eller bifångsterna ökat i Västerhavet som en del forskare hävdar i samband med att de fick väldigt lite torsk vid sina provfisken under 2018. Inte heller har det på mycket lång tid funnits något överfiske. Bara en liten del av kvoten fiskas ju faktiskt upp.

GG 201 Bravik. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Svenska torsklandningar från Nordsjön (joint, EU-zon) 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 201 Bravik, 27, Bravik Fiskeri AB/Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 • GG 150 Älvsborg, 10, Älvsborg Fiskeri AB (Ganefjord m.fl.), Fiskebäck

Svenska torsklandningar från Nordsjön (norsk zon, nabo) 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 201 Bravik, 108, Bravik Fiskeri AB/Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö (bytte ägare)
 • GG 150 Älvsborg, 88, Älvsborg Fiskeri AB (Ganefjord m.fl.), Fiskebäck
 • GG 504 Randi, 15, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö (båten såld)

GG 201 Bravik och GG 150 Älvsborg är de enda svenska fiskebåtar som främst ägnar sig åt fiskfiske. Vingaskär Fiskeri AB sålde GG 500 Vingaskär under 2018 men har köpt LL 207 Nautic som fiskar räka och GG 201 Bravik. För de båtar som ägnar sig åt fiskfiske är sej normalt den viktigaste målarten.

GG 181 Västerland.

Svenska torsklandningar från Skagerak 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 892 Strannefjord, 61, Hagberg Fiske AB, Björkö
 • GG 181 Västerland, 43, Västerland AB (Sörensson), Hönö
 • GG 567 Karlsö, 38, Jonas Klingander, Hönö
 • GG 173 Vingafjord, 33, Vingafjord Fiske AB (Jonas Abrahamsson), Hönö
 • GG 73 Ingun, 32, Fiskeri AB Ingun (Ivarsson), Fotö
 • GG 201 Bravik, 32, Bravik Fiskeri AB/Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö (bytte ägare)
 • GG 781 Sandefjord, 30, Sandefjord Fiske AB (Johansson), Fotö
 • GG 32 Tristan, 28, Rossö Fiskeri (Lundgren & Olausson), Rörö
 • GG 39 Rossö, 26, Rossö Fiskeri (Lundgren & Olausson), Rörö
 • GG 840 Svanen, 24, Svanen Fiskeri AB (Larsson), Rörö

Av de båtar som fiskat över 20 ton torsk i Skagerak är GG 39 Rossö och GG 840 Svanen engagerade i ett komplett blandfiske med fisk, kräfta och sill. Det är de enda båtarna på hela Västkusten som ägnar sig åt det traditionella fiske som förr i tiden var det normala.

GG 567 Karlsö och GG 32 Tristan används till fiskfiske och kräftfiske, GG 892 Strannefjord i huvudsak till samma sorts fiske men också rödtunga, sej och kolja. GG 181 Västerland, GG 173 Vingafjord, GG 73 Ingun och GG 781 Sandefjord fiskar kanske främst räka men har också ett ganska omfattande fiskfiske på sej, rödspätta och rödtunga. I sammanhanget kan det nämnas att det är fiskfisket som gör att många svenska räktrålare kan ha en mycket mindre kvot än de danska räktrålarna. De danska räktrålarna fiskar i allmänhet ingen fisk.

GG 181 Västerland är den enda fiskebåten i Sverige som är utrustad för att fiska med snurrevad, i detta fall skotsk snurrevad. Snurrevad är ett redskap som används vid fiske av plattfisk som rödspätta.

Ingen båt fiskar över 10 ton torsk i Kattegatt så därför listar jag inte dem.

Svenska torsklandningar från Västerhavet per företag 2018, företag, ton, hemort, ägare

 • Vingaskär Fiskeri AB, 180, Styrsö, Mats Johansson
 • Älvsborg Fiske AB, 115, Fiskebäck, Ganefjord m.fl.
 • Hagberg Fiske AB, 62, Björkö, Hagberg
 • Klingander, 55, Hönö
 • Rossö Fiskeri, 54, Rörö, Lundgren & Olausson
 • Västerland AB, 52, Hönö, Sörensson
 • Valöskär AB, 39, Vrångö, Westerberg
 • Fiskeri AB Ingun, 38, Fotö, Ivarsson
 • Vingafjord Fiskeri AB, 34, Hönö, Jonas Abrahamsson
 • Sandefjord Fiske AB, 31, Fotö, Johansson
 • Svanen Fiskeri AB, 24, Rörö, Larsson

Jag har räknat GG 201 Bravik till Vingaskär Fiskeri AB även om företaget bara ägde båten en del av förra året.

I år listar jag också totala torsklandningar per företag då den stora minskningen av fisket i Östersjön lett till att företag som fiskars i Västerhavet för första gången på väldigt lång tid kan tävla med östersjöfiskarna vad det gäller landad mängd torsk.

Totala landningar av torsk per företag

 • Blomberg, 286, Vållö
 • Tallona AB, 267, Sturkö, Fredriksson
 • Almy West AB, 223, Bua/Saltö, Torkelsson
 • Bryngeld Fiskeri AB, 216, Fiskebäck, Bryngeld
 • HB VG 106 Theseus, 207, Träslövsläge, Torkelsson
 • Vingaskär Fiskeri AB, 180, Styrsö, Mats Johansson
 • Mikael Öhlunds Fiske AB, 165, Kårehamn, Öhlund
 • Johansson, 157, Träslövsläge, Johansson
 • Henriksson, 132, Brantevik
 • Älvsborg Fiske AB, 115, Fiskebäck, Ganefjord m.fl.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

2 svar på “Svenska torsklandningar 2018”

Kommentarer är stängda.