Övervakningskameror på fiskebåtar – en katastrof?

Övervakningskameror för att övervaka utkasten på fiskebåtar är det senaste förslaget från regeringen på fiskeripolitikens område. Anledningen till förslaget är att de tror att det förekommer en mängd olagliga utkast. Det är nu inte troligt att det i verkligheten faktiskt förekommer en mängd olagliga utkast. Det är mer troligt att regeringen hittar på och fantiserar.

Olagliga utkast är när en fiskare slänger tillbaks en kvoterad fiskart i vattnet och inte landar den. Orsaken till olagliga utkast kan vara att den aktuella fiskindividen är mindre än minimimåttet, att den är av dålig kvalitet eller att yrkesfiskaren inte har någon kvot för den aktuella arten. Samtidigt är det helt klart att de flesta utkast som förekommer är helt lagliga, det handlar om utkast av arter som inte är kvoterade och som saknar kommersiellt värde såsom exempelvis skrubbskädda och sandskädda eller så handlar det om arter som överlever när de kastas ut, exempelvis kräfta och hummer. Det finns alltså inga som helst krav på att en yrkesfiskare ska landa all fisk den får upp vilket media rent generellt verkar tro. Okvoterad fisk får kastas ut och det finns dispens för att kasta ut arter med hög överlevnadsgrad.

De flesta båtar som har utkast är små och medelstora båtar som fiskar kustnära. Bifångsterna är mycket små i det storskaliga pelagiska fisket. I första hand handlar inte kamerövervakning på fiskebåtar om att övervaka människorna ombord, utan det handlar i allmänhet om kameror som övervakar själva fångsten, dvs i allmänhet filmar de bara fisk och skaldjur men inte personer. Exakt vad som filmas beror naturligtvis på vilket slags fiskebåt det handlar om och vad den fiskar men sådan kameraövervakning är inte nödvändigtvis dålig.

Om regeringen tänkt sig att övervaka människor ombord är det däremot helt oacceptabelt. Det är en grov kränkning av den personliga integriteten (små båtar har exempelvis inte alltid toalett ombord).

Sen har naturligtvis regeringen också en helt verklighetsfrämmande tilltro till repressiva åtgärder. Även med kameror ombord är olagliga utkast möjliga. De få som vill fuska kommer fortsatta att kunna göra det och därmed så drabbas helt oskyldiga yrkesfiskare helt i onödan av en övervakning som inte har den effekt regeringen tror. Det riskerar att bli en dyr och meningslös åtgärd men samtidigt tror Peter Ronelöv Olsson från SFPO inte att det blir av då svensk lagstiftning inte är förenlig med kameraövervakning på arbetsplatsen:

Peter Ronelöv Olsson är yrkesverksam fiskare, och ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation och han är kritisk till förslaget.

– Det är skrattretande. Vi har gjort liknande försök för cirka sju år sedan. Då filmade man på olika punkter på vissa båtar. Men man får inte filma folk på arbetsplatsen enligt svensk lagstiftning, så det blev inget direkt resultat.

Peter Ronelöv Olsson menar att man kan se andra länder som har bättre system med kameror, men då fick man göra om hela regelverket och lagstiftningen för att det inte skulle bli problem.

– Det är klart att vi välkomnar förslaget, men jag tror inte att det kommer ge någon effekt, eftersom vi har världens mest skonsamma och selektiva fiske.

Frågan är också vem som ska betala för att installera kamerorna. En liten kustnära småskalig fiskare har inte de ekonomiska marginaler som behövs för att installera dyr utrustning ombord. Att tvinga dem att ha och betala för övervakningskameror vore att tvinga bort många av dem från fisket. Det är också vad småskaliga fiskare är oroliga för:

En av dem som berörs är fiskaren Simon Brorsson, 27, från Kungshamn. En arbetsvardag är redan nog slitsam, menar han. Han kallar regeringens förslag för ”botten av botten”

– De har pratat om det här i flera år, och man blir så trött. Vilken annan yrkesgrupp blir behandlad så här?, säger han.

Simon Brorsson säger att det är lika bra att de inför en skrotningspremie för fiskebåtarna om förslaget går igenom.

– Då är det lika bra att lägga ner.

Det storskaliga fisket skulle däremot inte ha några problem med att finansiera övervakningskameror ombord samtidigt som bifångster och utkast inte är ett problem i det fisket.

Så frågan är vad och hur regeringen tänkt. Deras förslag riskerar enbart att bidra till att det småskaliga kustnära fisket slås ut. När det gäller ett annat förslag som skulle orsaka stora problem för det kustnära småskaliga fisket, förbud mot bottentrålning i marina skyddsområden, så kommer det enligt Kristina Yngwe, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, aldrig att bli verklighet.

Kamerövervakning ombord på fiskebåtar kan vara katastrofalt men är det inte alltid eller med säkerhet. Det beror på hur den utformas. Effektivt kommer det sannolikt aldrig att bli.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!