Ålevangeliet

Ålevangeliet av Patrik Svensson är en bok om världens mest gåtfulla fisk. En fisk som gett upphov till ett alldeles eget mysterium inom naturvetenskapen, det som kallas ”ålfrågan”. En fisk som alla från Aristoteles till Sigmund Freud försökt förstå sig på, utan att lyckas. Och som nu dör ifrån oss, i mångt och mycket fortfarande en gåta.

Det är också en bok om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. En berättelse om ursprung, öde, livet och hur det bör levas. Samt om det som är livets sista och ofrånkomliga utmaning: hur man hanterar döden.

Boken är en succé redan innan den kommit ut då den har sålts till 33 länder och översatts till nästan lika många språk. Om den verkligen är bra vet jag dock inte än då jag inte läst den. Men en sak är klar. Ålen är varken världens mest gåtfulla fisk, knappast den mest gåtfulla ens på våra breddgrader, eller den fisk som kan bli äldst. Åldersrekordet innehas förmodligen av håkäringen och de mesta gåtfulla fiskarna som finns är olika djuphavsfiskar. Om dem vet vi i stort sett ingenting. Men ålen är fascinerande och väl värd en bok.

Ålen fanns förr i hela Sverige med undantag för fjällregionen och vissa vatten på sydsvenska höglandet. Den finns även längs våra kuster, inklusive runt och på Öland samt Gotland. Förekomsten av vandringshinder har avsevärt minskat ålens utbredning. Sedan maj 2007 är det förbjudet att fiska ål för alla, i havet och i större delen av svenska sötvattens-områdena.

Ett fåtal yrkesfiskare har beviljats dispens från förbudet, liksom ett fåtal som fiskar med stöd av enskild rätt. På Västkusten är ålfiske helt förbjudet och där finns inga yrkesfiskare med dispens.

Ålen leker på några hundra meters djup under vårvintern i Sargassohavet, strax söder om Bermuda. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan. När ålen kläcks är larven genomskinlig och tillplattad. Larverna transporteras sedan av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för larverna att nå våra kuster. Ynglen som når Europas kuster är fortfarande genomskinliga och kallas glasål.

Under uppväxtstadiet i söt- och brackvatten får ålen pigment och kallas för gulål. I Sverige dominerar honor nästan helt. När ålen vuxit upp till blankål vandrar den under minst ett halvt år tillbaka till Sargassohavet där den dör efter lek.

Honor som lekvandrar från Östersjön genom Öresund är runt 12 år. Blankål som fångas i yrkesfisket i Mälaren, Vänern och Bolmen är i genomsnitt 16–18 år gamla.

De få hanar som förekommer är små och lekvandrar redan vid lägre ålder (7–10 år). En ål som levde hela sitt liv i ett akvarium blev 85 år och en så kallad brunnsål från Brantevik kan ha blivit 155 år. Hanar är sällan över 50 cm i längd. Den största honan som fångats var 133 cm och vägde 6,6 kg.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!