Minskning av samtliga kvoter i Östersjön inför 2020

EU-kommissionens förslag om kvoter i Östersjön innebär en minskning av samtliga kvoter förutom för sill i Rigabukten (+11%) och lax i Finska viken (ingen förändring) inför 2020. Endast Estland och Lettland fiskar i Rigabukten. I Finska viken fiskar Estland, Finland och Ryssland (ingår inte i EU:s kvot).

För torsken i Östra Östersjön föreslås en nollkvot, för torsk i västra Östersjön en minskning på 68% till 3 065 ton. För rödspätta är den föreslagna minskningen 32% och för lax 5%. När det gäller fisket av torsk i västra Östersjön föreslås också hårdare begränsningar av fritidsfiske (2 torskar per dygn) och dessutom återinförs fiskestopp under lekperiod. I praktiken förbjuds sannolikt också trålfiske av torsk i västra Östersjön då begränsningar av fisket på djupt vatten föreslås.

Minskningen av torskkvoterna innebär sannolikt att det mesta av det östkustbaserade yrkesfisket i Sverige (undantaget fisket i Norrland) slås ut för gott. Även för danska fiskare, framförallt på Bornholm och Christansø, innebär förslaget en katastrof. Frågan är också hur det hela kommer att hanteras i Polen där torskfisket i östra Östersjön är det allra viktigaste fisket. Torskfisket i Polen är känt för ett omfattande historiskt tjuvfiske av torsk och lax.

Även när det gäller pelagisk fisk föreslås stora minskningar av kvoterna. För sill i västra Östersjön är förslaget en minskning med 71%, sill i centrala delarna av Östersjön -10%, sill i Bottenhavet -27% och skarpsill -17%. Med tanke på en eventuell hård brexit är det risk att detta påverkar även det pelagiska fisket i Sverige negativt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!