Forskare som inte vill bli hörda

Jag lyssnade under Internationella Havsforskningsrådets (ICES) årliga havsvetenskapkonferens ASC på en lång rad intressanta kortföredrag eller kortföreläsningar om fiskfiske, realtidsstyrning, geografiska hjälpsystem, strypkvoter, landningsskyldighet och en massa annat. Det var intressant och kanske också användbart för många.

En del handlade om detaljer och en del om särskilda system, annat var mer brett. Det mesta var mycket intressant och en hel del var användbart. När jag i efterhand försökt ta del av forskningen på internet har det dock visat sig att en stor del av forskningen inte är publikt tillgänglig trots att den i allmänhet är offentligt finansierad. Forskarna var i flera fall oroade över att beslutsfattare och opinionsbildare inte tar del av deras forskning men i verkligheten är det forskarna själva som förhindrar politiker, opinionsbildare och yrkesfiskare att ta del av forskningen genom att ta en massa betalt för rapporter och artiklar som vi egentligen redan betalt för genom skattsedeln. I praktiken hindrar forskarna själva spridningen av forskning utanför deras egna kretsar.

En del av det som presenterade på konferens och som jag hörde är framtaget i det delvis EU-finansierade projektet Discardless. Inget av det är publikt tillgängligt utan kostar en massa pengar (kan kosta 350 – 1000 kr för en enda liten artikel på några sidor). Så länge forskarna envisas med att ta betalt för forskningsresultat som vi redan betalat för via skatten är deras forskning i praktiken meningslös. Deras agerande tyder på att de faktiskt inte vill bli hörda av några andra än sina likar inom forskningsvärlden. Sen har de mage att klaga på att de inte blir hörda. Det är faktiskt otroligt dumt.

Annat är mer tillgängligt. Det gäller exempelvis den forskning som bedrivit inom projekt som ISIS-Fish, Probyfish med flera som bland annat drivits av franska Ifremer. Det mesta av deras forskning tycks vara publikt tillgänglig men även där finns det en hel del som inte är tillgängligt. En av deras forskare var också den mest imponerande föredragshållaren då datorsystemet inte fungerade för hennes presentation. Sigrid Lehuta lyckades hålla sitt föredrag rakt ur huvudet och tycktes inte missa nånting.

Några av forskarna har också medverkat i en bok, The European Landing Obligation: Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries. Den boken finns att läsa online.

Vill forskarna nå ut så bör de sluta sälja sin artiklar svindyrt och istället göra dem fritt tillgängliga för allmänheten, politiker och opinionsbildare. Som det nu är blir deras arbete i stor utsträckning helt meningslöst då ingen utanför forskarvärlden har någon möjlighet att lyssna på dem eller ta till sig deras forskning då vi ju inte kan läsa deras artiklar och rapporter. Det utför arbete för en tång krets av människor som i praktiken saknar betydelse för världen. Den verkliga agendan sätts istället av miljörörelser som ha noll koll på forskningen och av populistiska och opinionskänsliga politiker. Det är inte en bra ordning. En av forskarna pratade om just det problemet.

Kristin McQuaw från USA pratade om hur ett totalstopp av fisket orsakade svåra sociala problem i fiskesamhällen helt i onödan då samma effekt på fiskbeståndet kunde ha uppnåtts bara genom att fiska enligt maximalt hållbart utnyttjande (MSY). Att fiska enligt MSY hade lett till begränsade sociala effekter men räddat fiskbestånden. Dessutom hade resursutnyttjandet varit högre idag än det nu är då fiskbestånden underutnyttjas på grund av att det inte längre finns några fiskesamhällen och yrkesfiskare kvar.

PS. Det är inte heller självklart att jag kan komma in på konferenserna. De kostar pengar som jag inte har möjlighet betala. Press burkar inte betala, men jag har inget presskort och är därför ofta utestängd. Men på grund av att jag är välkänd opinionsbildare i fiskerinäringen och bland myndigheter så går det alltid bra så länge det handlar om Sverige. Denna gång fick jag ett gott emottagande som press på grund av att Havs- och vattenmyndighetens ansvariga var och är vanliga och tillmötesgående. Får se hur det blir på ASC nästa år då den ska hållas i Köpenhamn (om jag fattat det hela rätt).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!