Nåt stopp för sill och skarpsillfiske har aldrig varit påtänkt

I samband med en intervju av landsbygdsminister Jennie Nilsson påstår journalisten Annelie Moran i ETC att fiskestopp för sill (strömming) och skarpsill varit påtänkt. Det är uppenbart att Moran inte är kunnig om fiskeri och fiske. Något totalstopp av sill och skarpsillsfiske har aldrig föreslagits av någon. Det är en ren fantasi. En falsk nyhet. En lögn. Det har funnits diskussioner om partiella stopp liksom ett förslag från EU-kommissionen om ett stopp för skarpsillsfiske i södra Östersjön på sommaren.

ICES har dock föreslagit en nollkvot för vårlekande sill i västra Östersjön (rügensill, WBSS). Det är i verkligheten inte genomförbart då denna sill under sommaren och hösten vistas i Skagerak och Kattegatt där den lever blandat med nordsjösill och lokalt lekande sill. Någon minskad kvot för nordsjösill är inte aktuell så därmed faller också nollkvot för rügensill. Vad som skulle vara möjligt är att förbjuda sillfiske i västra Östersjön.

Sillfisket är basen i svenskt fiske. Det som fiskas i Nordsjön och Skagerak används uteslutande till mat medan det länge varit förbjudet att sälja sill från Östersjön som mat på grund av höga gifthalter. Det har med dispens varit tillåtet i Sverige och Finland, men inte i övriga EU. Sen årsskiftet är det dock tillåtet då gifthalterna i sill från de västra, södra och centrala delarna av Östersjön numera är under gränsvärdena även om Livsmedelsverket fortfarande rekommenderar att människor ska vara försiktiga med att äta sill från Östersjön. Därför används sill från Östersjön mest till djurfoder och för fiskmjölstillverkning. Sill från västra Östersjön används dock huvudsakligen till mat. Skarpsill används idag nästan uteslutande till fiskmjöl förutom den som fiskas i Skagerak och Nordsjön för tillverkning av ansjovis och inlagda sardiner etc.

EU-kommissionen har redan föreslagit sänkta kvoter för i stort sett alla fiskarter i Östersjön i enlighet med de vetenskapliga råden (förutom när det gäller rügensill) från Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Det som kommissionen föreslagit kommer med stor sannolikhet att bli det som också beslutas. Det är sannolikt också det förslag som den svenska regeringen kommer att ställa sig bakom. Jennie Nilsson har i princip inga förhandlingar att bedriva utan behöver bara följa EU-kommissionens förslag.

Moran tycks inte heller ha förstått att det minskade hummerfisket framförallt handlar om en minskning av fritidsfisket. Ekonomiskt är hummerfisket av mycket begränsad betydelse i Sverige men för enskilda mindre fiskare har det stor betydelse som en viktig extrainkomst. Hummerfiske utgör inte basen för någon yrkesfiskares fiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!