Danska fiskerättigheter för makrill 2019

Bara ett fåtal danska fiskebåtar har fiskerättigheter för makrill som främst fiskas i Nordatlanten väster om Skottland och Irland eller i Nordsjön. Fisket sker med flyttrål (pelagisk trål) eller snörpvad (ringnot). Det är i stort sett samma båtar som också innehar de största fiskerättigheterna för sill och blåvitling.

Den faktiska mängd en båt fiskar är inte alltid samma som det innehav av fiskerättigheter en båt har. Under året byter båtar fiskerättigheter samt lånar in, hyr, hyr ut, lånar ut med mera. Dessutom byter de till sig eller byter bort från andra länder så landningarna kan vara både mindre och större än de faktiska rättigheterna under ett visst år eller de fiskerättigheter som en båt egentligen innehar.

Makrill är värt mer än sill och det pris som en fiskare får för makrillen är mycket högre än priset för sill.

HG 333 Isafold

Faktiska danska fiskerättigheter för makrill 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. HG 264 Ruth, 3 107, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 2. S 349 Gitte, 2 690, Skagen, Gitte Henning A/S
 3. HG 62 Beinur, 1 447, Hirtshals, Beinur A/S
 4. HG 265 Asbjørn, 1 435, Hirtshals, Asbjørn A/S
 5. S 264 Astrid, 1 327, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 6. HG 333 Isafold, 1 041, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 7. E 349 Cattleya, 927, Esbjerg, Cattleya A/S
 8. S 144 Themis, 487, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 9. S 205 Ceton, 374, Skagen, Gifico ApS

Danska fiskerättigheter för makrill 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. HG 333 Isafold, 21,00%, 2 695, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 2. S 349 Gitte, 18,80%, 2 413, Skagen, Gitte Henning A/S
 3. HG 264 Ruth, 17,56%, 2 254, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 4. HG 62 Beinur, 9,57%, 1 228, Hirtshals, Beinur A/S
 5. E 349 Cattleya, 8,72%, 1 118, Esbjerg, Cattleya A/S
 6. S 264 Astrid, 8,30%, 1 066, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 7. HG 265 Asbjørn, 8,07%, 1 036, Hirtshals, Asbjørn A/S
 8. S 144 Themis, 3,73%, 478, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 9. E 727 Jette Kristine, 0,5%, 61, Esbjerg, fam. Hounisen

När det gäller makrill i färöisk zon innehar båtarna fiskerättigheter men i år verkar det inte finnas någon beräkning av hur stor den totala kvoten är eller hur stora fiskerättigheter det motsvarar i vikt. Kanske har båtarna inte ens tillstånd att fiska i färöisk zon. Eller så är det nåt annat som spökar.

Danska fiskerättigheter för makrill i färöisk zon 2019, båt, andel, hemmahamn, ägare

 1. HG 333 Isafold, 39,39%, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 2. S 349 Gitte, 20,78%, Skagen, Gitte Henning A/S
 3. HG 265 Asbjørn, 17,36%, Hirtshals, Asbjørn A/S
 4. HG 264 Ruth, 14,18%, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 5. HG 62 Beinur, 6,91%, Hirtshals, Beinur A/S
 6. S 144 Themis, 1,37%, Skagen, Themis Fiskeri A/S

Att räkna ihop fiskerättigheterna för makrill per företag fyller ingen funktion då inget företag har mer än en båt med fiskerättigheter för makrill.

Källa till uppgifterna är danska Fiskeristyrelsen

Läs också: Danska fiskerättigheter för sill 2019

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!