Björn Wimans fantasier om maneter

Björn Wiman som är känslojournalist i DN anser att maneter håller på att ta över världshaven och att orsaken är överfiske. Allt baserat på att han denna sommar sett fler maneter än han tidigare gjort i sitt liv. Hans uppfattning är både oseriös och felaktig.

Det är få hav i världen som är överfiskade. Endast 33% av världens fiskbestånd är överfiskade. 60% av världens fiskbestånd fiskas långsiktigt hållbart. Ytterligare 7% av världens fiskbestånd underfiskas, dvs matresursen utnyttjas inte fullt ut. Totalt är alltså 67% av världen fiskbestånd hållbart fiskade.

Men situationen är i själva verket ännu bättre. Hela 82% av den fisk vi använder kommer från hållbart fiskade fiskebestånd. Att andelen hållbart fångad fisk är högre än andelen hållbart fiskade fiskbestånd beror på att storskaligt fiske på stora bestånd är bättre kontrollerat och förvaltat än det småskaliga fisket som ofta utnyttjar mindre fiskbestånd. Det storskaliga fisket av stora fiskbestånd står för en större andel av fångsterna och då detta fiske är mer hållbart blir andelen hållbart fångad fisk högre. Pratet om att överfiske gjort maneter vanligare är nog faktiskt bara dumheter.

I vår del av världen är situationen ännu bättre. Andelen överfiskade fiskbestånd är betydligt lägre i Nordvästeuropa än i andra delar av världen. Överfiskade hav är icke-existerande i vår del av världen. Problemen med torsken i Östersjön beror på klimatförändringar, övergödning och för mycket säl. Fiske, speciellt inte överfiske, har inte med saken att göra. Det förekommer inte i Östersjön och ingen art i Östersjön är överfiskad. Däremot kan det vara så att torksen inte tål nåt fiske alls beroende på de problem som orsakats av syrebrist, matbrist och sjukdomar. Problem som i sin tur beror på övergödning, klimatförändringar och sälspridda parasiter.

Det finns noll och ingen risk för att maneter tar över haven i vår del av världen även om Björn Wiman i DN tycks tro det. Speciellt som många av de maneter som finns hör trivs när det är kallt och försvinner när vattnet blir varmt. Och vattnet blir varmare, det är en effekt av klimatförändringarna om nu Wiman missat detta. Andra maneter gillar dock varmare vatten och de blir sannolikt vanligare när temperaturen stiger.

När jag var ung kunde det hända att en fick simma genom drivor av blåmaneter (öronmaneter). De kunde täcka vattnet flera meter från stranden och ut. Nåt liknande har jag inte sett på mer än 30 år. Så ska vi döma av mina observationer så är maneter ovanligare nuförtiden än förr i tiden. Visserligen betyder detta egentligen ingenting, men Wiman tycks ju anse att hans observationer tyder på att maneterna håller på att ta över så jag kan ju använda samma typ av argument även om det inte bevisar nåt. Varken i hans fall eller i mitt liv. Det visar dock på Björn Wimans totala brist på logik och vetenskaplig förankring. Hans känslor och upplevelser säger att maneterna håller på att ta över och då måste det nog vara så menar han. Wimans tänkande är faktiskt både grunt och dumt.

Jag har faktiskt inte lyckats hitta en enda vetenskaplig rapport om att maneterna i världshaven ökat i antal. Men det finns säkert. Däremot har jag hittat en mängd alarmistiska tidningsartiklar som främst handlar om att fler människor bränt sig och att ansamlingar av maneter stängt kärnkraftverk genom att täppa till kylvattenintagen.

Att fler människor bränner sig på maneter och att fiskare i vissa områden får fler maneter i redskapen kan dock lika gärna beror på att vi är fler människor på jorden som också badar i havet i större utsträckning samt att yrkesfisket inriktats på nya arter och sker i nya områden. Det behöver inte alls betyda att maneter blivit vanligare.

Några djur som dock tycks ha blivit vanligare i haven är bläckfiskar. Det är lätt att hitta vetenskapliga artiklar om det. Orsakerna till det är oklara, men spekulationerna är desamma som när det gäller maneter. Varmare hav, ökat fiske, överfiske, surare hav osv. Men ingen vet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!