Danska fiskerättigheter för hästmakrill och havgalt 2019

Hästmakrill eller taggmakrill som den egentligen heter på svenska och havgalt som heter trynfisk på svenska ät två fiskarter som i Norden fiskas för tillverkning av fiskmjöl. Fisket är litet, vissa år i stort sett inget alls, andra år mer. Hästmakrill är annars en bra matfiske som i större delen av sitt utbredningsområde fiskas för konsumtion, dvs för användning till mat.

Hästmakrill fiskas i södra Nordsjön, Engelska kanalen, Keltiska havet och i Nordatlanten väster om Irland och Storbritannien. Den danska kvoten finns i södra Nordsjön och Engelska kanalen.

Det är få danska båtar som har fiskerättigheter till hästmakrill. Dessutom ör det så att det även för hästmakrill är så att det är skillnad på vad en båt och ett fiskeriföretag äger i form av fiskerättigheter och vad de faktiskt har rätt att fiske under ett år. De faktiskt innehaven av fiskerättigheter påverkas av överflyttningar mellan år, byten, inhyrda och uthyrda fiskerättigheter.

E 349 Cattleya. Bild: Cattleya A/S

Faktiska danska fiskerättigheter för hästmakrill 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. E 349 Cattleya, 5 362, Esbjerg, Cattleya A/S
 2. S 264 Astrid, 4 218, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 3. HG 264 Ruth, 2 850, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S

Innehav av danska fiskerättigheter för hästmakrill 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. E 349 Cattleya, 40,70%, 5 094, Esbjerg, Cattleya A/S
 2. S 264 Astrid, 34,26%, 4 288, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 3. HG 264 Ruth, 25,06%, 3 136, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S

Havgalt (trynfisk) fiskas runt Irland i Irländska sjön, Keltiska havet och Nordatlanten. Den används uteslutande som industrifisk till fiskmjöl och fiskolja. Fisket har under senare år varit obetydligt. Det finns ingen skillnad på faktiskt innehav för 2019 och hur mycket ett företag faktiskt äger i form av fiskerättigheter. Därför bara en tabell.

Innehav av danska fiskerättigheter för havgalt 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 33,70%, 1 805, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. E 349 Cattleya, 20,69%, 1 108, Esbjerg, Cattleya A/S
 3. HG 333 Isafold, 20,22%, 1 083, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 4. HG 62 Beinur, 11,82%, 633, Hirtshals, Beinur A/S
 5. HG 265 Asbjørn, 6,04%, 324, Hirtshals, Asbjørn A/S
 6. HG 264 Ruth, 5,83%, 312, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S

Läs mer:

Källa till uppgifterna är danska FiskeristyrelsenDansk Skibsregister och CVR

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!