Danska fiskerättigheter för torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt 2019

Torskfiske är ekonomiskt viktigt i Danmark och torsk fiskas i alla hav, Nordsjön, Skagerak, Kattegatt och Östersjön inklusive Bälthavet och Öresund. Då det till stor del är olika båtar och fiskeriföretag som innehar fiskerättigheter för torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt jämfört med torsk i Östersjön blir de två inlägg om torsken. Förhållandena i Östersjön med fiskeförbud och små kvoter gör också att fiskerättigheter där i praktiken är värdelösa.

Fiskerättigheterna i faktiska tal ändrar sig under året då de hyrs ut, hyrs in, lånas ut, lånas in, säljs, köps och byts. Det betyder också att den som har tillgång till en viss mängd fiskerättigheter ett visst år inte alltid innehar så mycket fiskerättigheter. Skillnaderna mellan faktiska fiskerättigheter ett visst år och en båts egentliga innehav av fiskerättigheter är små.

Bland de stora innehavarna av torskfiskerättigheter finns många kollektivt ägda företag med kvotbåtar, dvs båtar som faktiskt inte bedriver nåt fiske, såsom Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, Hvide Sande Puljefiskeri ApS, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, Thorsminde Puljefiskeri ApS och Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS. Dessa företag dominerar innehavet av fiskerättigheter i Nordsjön och har även fiskerättigheter i Skagerak tillsammans med företag som har koppling till Henning Kjeldsen (August A/S, Nordstrand Fiskeri ApS, Lynge Fiskeri ApS, Karen Nielsen ApS och Gitte Henning A/S).

Fisket i Nordsjön domineras av yrkesfiskare från Thyborøn, Hanstholm, Thorsminde och Hvide Sande.

HM 128 Borkumrif
HM 128 Borkumrif. Bild: West Diesel

Faktiska fiskerättigheter för torsk i Nordsjön per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HM 128 Borkumrif, 274, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • L 382 Ceal II, 272, Thyborøn, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
 • S 549 Stefanie, 270, Skagen, August A/S
 • HM 555 Kingfisher, 261, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 • HM 635 Karbak, 261, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • L 649 Martine, 260, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • RI 515 Michelle, 260, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS
 • L 56 Anna-Lise, 232, Thyborøn, familjen Rom
 • S 449 Myggenes, 197, Skagen, Lynge Fiskeri ApS (såld till Norge i sept)
 • L 654 Pia Glanz, 170, Thorsminde, fam. Christensen
 • HM 127 Karen Nielsen, 165, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • HM 800 Jammerbugt, 153, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS
 • HM 228 Pondus, 146, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • L 9 Sophia, 146, Thorsminde, Thorsminde Puljefiskeri ApS
 • L 625 Maritana, 124, Thyborøn, Amy ApS
 • L 120 Linette, 112, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • L 757 Aaltje Postmaa, 112, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • SØ 77 Ida, 108, Kalvø, Kim Fredsøe ApS
 • RS 33 Louise Fusager, 94, Bønnerup, Allan Fusager Monrad
 • R 222 Bornø, 77, Tejn, P/R Kirstine Vendelbo HM 292
 • RI 468 Juli-Ane, 68, Hvide Sande, Ri 468 Juli-Ane ApS
 • S 149 Birthe, 65, Skagen, Gitte Henning A/S
 • RI 527 Vibeke Bram, 56, Hvide Sande, Kurt Adsersen
 • HM 120 Astoria, 54, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • L 347 Palermo, 54, Thorsminde, Johnny Pedersen

Innehavd fiskerättigheter för torsk i Nordsjön per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • L 382 Ceal II, 5,24%, Thyborøn, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
 • HM 128 Borkumrif, 5,00%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • HM 635 Karbak, 5,00%, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • L 649 Martine, 5,00%, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • RI 515 Michelle, 5,00%, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS
 • S 549 Stefanie, 5,00%, Skagen, August A/S
 • HM 555 Kingfisher, 4,92%, Hanstholm, Ny-Kingfisher A/S
 • L 56 Anna-Lise, 4,46%, Thyborøn, familjen Rom
 • L 654 Pia Glanz, 3,45%, Thorsminde, fam. Christensen
 • HM 127 Karen Nielsen, 3,18%, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • HM 800 Jammerbugt, 2,95%, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS
 • L 9 Sophia, 2,81%, Thorsminde, Thorsminde Puljefiskeri ApS
 • HM 228 Pondus, 2,80%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • L 625 Maritana, 2,38%, Thyborøn, Amy ApS
 • L 757 Aaltje Postmaa, 2,16%, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • L 120 Linette, 2,15%, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • SØ 77 Ida, 2,07%, Kalvø, Kim Fredsøe ApS
 • R 222 Bornø, 1,49%, Tejn, Partrederiet Kirstine Vendelbo HM 292
 • RI 468 Juli-Ane, 1,30%, Hvide Sande, Ri 468 Juli-Ane ApS
 • S 149 Birthe, 1,25%, Skagen, Gitte Henning A/S
 • HM 120 Astoria, 1,23%, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • RI 527 Vibeke Bram, 1,08%, Hvide Sande, Kurt Adsersen
 • L 347 Palermo, 1,03%, Thorsminde, Johnny Pedersen

Lynge Fiskeri ApS som inte har någon båt för tillfället innehar 5% av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön.

Fiskerättigheter i Skagerak innehas delvis av samma båtar som har fiskerättigheter i Nordsjön, men i huvudsak av andra båtar. Förutom de kollektivt ägda företagens kvotbåtar finns det även andra kvotbåtar som har fiskerättigheter i Skagerak, däribland FN 43 Luna Jerup. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS och fiskeföretag med anknytning till Henning Kjeldsen har mest fiskerättigheter i Skagerak (förutom tidigare nämnda också HG 352 Polaris ApS). Även andra stora pelagiska fiskarfamiljer och fiskeriföretag innehar stora fiskerättigheter för torsk i Skagerak, däribland familjen Tindskard (S 281 Elin, HG 62 Beinur och HG 63 Brestur) och Gullak Madsen (HG 264 Ruth).

L 649 Martine. Bild: Sydney Sinclair

Yrkesfisket i Skagerak domineras av yrkesfiskare från Hanstholm, Thorupstrand, Strandby, Skagen och Hirtshals.

Faktiska fiskerättigheter för torsk i Skagerak per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HM 49 Kristine, 161, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS
 • FN 294 Tabita, 155, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • S 549 Stefanie, 120, Skagen, August A/S
 • FN 43 Luna Jerup, 113, Østerby, Cyrano II ApS
 • L 649 Martine, 106, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • S 43 Nordstrand, 96, Skagen, HG 352 Polaris ApS
 • S 386 Casilo, 82, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • HG 15 Luanda, 68, Hirtshals, Brian Normann Christensen
 • HM 96 Janni, 64, Hanstholm, Kim Pedersen
 • S 281 Elin, 64, Skagen, S 281 Elin ApS
 • FN 436 Tove Kajgård, 53, Strandby, Tove Kajgaard ApS
 • HM 86 Julie-Diremo, 52, Hanstholm, Fiskeriselskabet Diremo ApS
 • RI 515 Michelle, 49, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS
 • HM 120 Astoria, 49, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • HG 264 Ruth, 41, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 • HG 300 Sarah Cecilie, 41, Hirtshals, Jan Hansen Nielsen
 • S 149 Birthe, 41, Skagen, Gitte Henning A/S
 • HM 128 Borkumrif, 41, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS

Innehavda fiskerättigheter för torsk i Skagerak per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • HM 49 Kristine, 4,74%, Thorupstrand, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS
 • FN 294 Tabita, 4,88%, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • S 549 Stefanie, 3,83%, Skagen, August A/S
 • FN 43 Luna Jerup, 3,47%, Østerby, Cyrano II ApS
 • L 649 Martine, 3,24%, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • S 43 Nordstrand, 2,93%, Skagen, HG 352 Polaris ApS
 • S 386 Casilo, 2,51%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • S 281 Elin, 1,97%, Skagen, S 281 Elin ApS
 • HG 15 Luanda, 1,66%, Hirtshals, Brian Normann Christensen
 • FN 436 Tove Kajgård, 1,62%, Strandby, Tove Kajgaard ApS
 • RI 515 Michelle, 1,49%, Hvide Sande, Hvide Sande Puljefiskeri ApS
 • L 56 Anna-Lise, 1,48%, Thyborøn, familjen Rom
 • HM 120 Astoria, 1,34%, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • HM 96 Janni, 1,29%, Hanstholm, Kim Pedersen
 • HM 128 Borkumrif, 1,26%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • HG 264 Ruth, 1,25%, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 • HG 300 Sarah Cecilie, 1,25%, Hirtshals, Jan Hansen Nielsen
 • S 149 Birthe, 1,25%, Skagen, Gitte Henning A/S
 • FN 234 Canopus, 1,17%, Østerby, FN 234 Canopus ApS
 • FN 104 Carpe Diem, 1,16%, Østerby, FN 104 Carpe Diem ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 1,16%, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • S 15 Vera Marie, 1,10%, Skagen, Frank S Invest ApS
 • HM 86 Julie-Diremo, 1,06%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Diremo ApS
 • HM 635 Karbak, 1,05%, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS
 • HM 84 Mette Juel, 1,05%, Thorupstrand, Bjarne Olsen
 • HM 335 Flipper, 1,03%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Flipper ApS

De fiskerättigheter som innehas av Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS används sannolikt i huvudsak av kräftfiskare från Østerby på Læsø, i Strandby och Frederikshavn för att täcka upp deras bifångster av fisk (id ett fall torsk. Det handlar om sådana som bröderna Erik Vinther Poulsen (FN 104 Carpe Diem) och Jens Vinther Poulsen (FN 234 Canopus) som själva dessutom har fiskerättigheter för 72 ton torsk tillsammans.

Kvoten och därmed också fiskerättigheterna i Kattegatt är så små att jag inte gör någon separat listning.

Totalt sett är Henning Kjeldsen störste innehavare av fiskerättigheter för torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Han är också en av de största innhavarna av pelagiska fiskerättigheter i Danmark. Som företag kontrollerade av honom har jag räknat de som ägs av honom, hans fru och Kim Folmer Pedersen, dvs, August A/S, Gitte Henning A/S, Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS. Formellt är dessa företag kontrollerade av olika personer och juridiskt räknas de inte som en enhet. Han har också indirekt inflytande i Lynge Fiskeri ApS och Karen Nielsen ApS men de har jag inte räknat som kontrollerade av honom.

Räknas de fiskerättigheter som Tamme Bolt har ihop med det som hans farbror Tamme Egbert Bolt och Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S innehar så blir deras totala fiskerättigheter för torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt hela 577 ton.

Jens Peter Langer är också delägare i ett stort pelagisk fiskeriföretag, Brdr. Langer A/S. Samma sak gäller familjen Tindskard som äger Beinur A/S och Tn Hirtshals ApS.

Valter Vendelbo och Frederik Vendelbo äger en lång rad fiskebåtar genom olika bolag och partrederier. Valter Vendelbo har tidigare varit pelagisk fiskare. Även Tamme Bolt är delägare i flera bolag med ett par fiskebåtar totalt.

Fiskerättigheter för torsk i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt per företag 2019, namn, ton, hemort, ägare

 • Henning Kjeldsen, 966, Skagen
 • Familjen Vendelbo, 400, Hanstholm
 • Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 333, Thorupstrand, yrkesfiskare i Thorupstrand
 • Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 315, Hanstholm, fam. Nielsen
 • Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 309, Hvide Sande, yrkesfiskare i Hvide Sande
 • Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 277, Thyborøn, yrkesfiskare i Thyborøn (kontrolleras av Tamme Bolt och hans farbror Tamme Egbert Bolt)
 • HJ Fiskeri Harboøre ApS, 294, Harboøre, Hans Jørgen Jensen och Jens Peter Langer
 • Ny-Kingfisher A/S, 270, Hanstholm, Svenn Anker Gasberg Grønkjær 78%
 • Familjen Rom, 270, Thyborøn
 • Karen Nielsen ApS, 203, Hanstholm, Johnni Kaalund Munksgaard
 • Lynge Fiskeri ApS, 197, Skagen, Lindy Harald Lynge (sålt sin båt till Norge i sept)
 • Fam. Christensen, 182, Thorsminde
 • Fiskeriselskabet Pondus ApS, 171, Hanstholm, fam. Sand
 • Tamme Bolt, 171, Thyborøn
 • Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS, 161, Strandby, Strandby Fiskerihavn/Strandby Fiskeriforening
 • Thorsminde Puljefiskeri ApS, 147, Thorsminde, yrkesfiskare i Thorsminde
 • Amy ApS, 129, Thyborøn, Tamme Egbert Bolt
 • Kim Fredsøe ApS, 118, Thyborøn, Kim Fredsøe
 • Alfred Fisker Hansen, 115, Thyborøn
 • Kurt Adsersen, 110, Hvide Sande
 • Familjen Tindskard, 104, Hirtshals
 • HM 120 Astoria ApS, 103, Hanstholm, Asger Christiansen och Peter Baatz Kristensen

Källor: CVR, Fiskeristyrelsen, Dansk skibsregister

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!