Varför fiskar en danskägd båt i marockanska och västsahariska vatten?

Den danskägda fiskebåten Junior, ägd av Asbjørn A/S, befinner sig sen en tid i västsahariska vatten för att fiska. Det handlar dock inte om kommersiellt fiske utan om forskning. Junior ska enligt uppgift från Danmarks Pelagiske PO (DPPO) ägna sig åt fiske i forskningssyfte på uppdrag av det marockanska havsforskningsinstitutet (INHR):

Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) kan bekræfte, at vores medlem Asbjørn A/S lige nu deltager i et etårigt forskningsprojekt under ledelse af det Marokkanske Havforskningsinstitut (INHR) med fartøjet Junior. Det fælles mål er at styrke udviklingen af en bæredygtig forvaltning af nye fiskebestande ud for Afrikas vestkyst. DPPO håber også at kunne lære af resultaterne fra forskningsprojektet, så det kan bidrage til at styrke forvaltningen af nye fiskebestande i vores egne farvande.”

Sverdrup-Jensen fortsætter: “Udgangspunktet for drøftelserne med det Marokkanske Havforskningsinstitut (INHR) var, at samarbejdet skulle foregå med et danskflaget fartøj inden for rammerne af Fiskeripartnerskabsaftalen imellem EU og Marokko. Det var i praksis ikke muligt. For at indgå i et forskningsprojektet – der for en god ordens skyld intet har med kommercielt fiskeri at gøre – og dermed sikre projektets gennemførelse, blev det derfor valgt at flage ind til Belize. Det er vigtigt at understrege, at besætningen er fra de nordiske lande og arbejder under nordiske vilkår. Derudover er lokale videnskabelige eksperter med om bord.”

Det är helt lagligt att ingå privat avtal med Marocko om fiske i vad de betraktar som sina vatten. Svenska fiskare har gjort det i decennier. Men det är inte lagligt att fisk med båtar flaggade inom EU om båtarna inte omfattas av avtalet mellan EU och Marocko om fiske. Danmark och Sverige ingår inte i avtalet och båtar med svenska eller dansk flagg kan inte fiska i marockanska eller västsahariska vatten. Men det går bra att att fiska med båtar som är flaggade i andra länder och med privata avtal om fiske i de fiskevatten som Marocko anser vara sina egna. Svenska yrkesfiskare har gjort det under lång tid. Att fiska i västsahariska vatten är trots det inte okej, utan som jag ser det ett brott mot folkrätten. Västsahara är olagligen ockuperat av Marocko och av politiska skäl ska ingen fiska där genom avtal med ockupationsmakten. Det är dock en politisk fråga, inte en juridisk.

Syftet med Juniors fiske är att undersöka förekomsten av snäppfisk i vattnen utanför västafrika och om kommersiellt fiske på snäppfisk är möjligt:

”Rederiet har indgået en aftale om et étårigt forskningsprojekt med det Marokkanske Havforskningsinstitut (INHR). Vi undersøger nu med INHR, om aftalen kan offentliggøres. Projektets formål er at belyse bestanden af den invasive ‘snipefish’ (Sneppefisk), som er dukket op ud for den Nordvestafrikanske kyst de seneste år. Eksplosionen i ‘snipefish’ har udviklet sig til et problem for lokale fiskere i området. Målet med projektet er at udvikle grundlaget for et bæredygtigt lokalt fiskeri på bestanden til gavn for dem, der skal fiske og forarbejde dem, og ikke mindst for de mange kystfiskere, som i dag plages af de ødelæggende bifangster. Men man mangler den nødvendige viden, teknologi og ikke mindst et fartøj, som kan håndtere og køle store mængder fisk. Den rolle udfylder Junior og rederiet Asbjørn. Fartøjet har på nuværende tidspunkt gennemført to forskningstogter. Salg af fangsterne varetages af INRH.”

Läs också: Danska Asbjørn A/S ska börja fiska i Västsahara

PS. Jag har citerat uttalanden från Esben Sverdrup-Jensen från DPPO som publicerats på danska Afrika-kontakts hemsida. Där finns också fler artiklar om påstått danskt fiske i Västsahara. Det mesta i de artiklarna är felaktigt, både vad det gäller fisket och vilka som äger båtarna. De flesta av de båtar som nämnts ägdes innan de hamnade i Marocko av svenska även om de hade dansk flagg och de var inte ägda av svenska när de väl hamnade i Marocko och Västsahara.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!