Regeringen vill ha skärpt fiskerikontroll – men lögner är dåliga argument

Regeringen gav i somras Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras. Nu vill regeringen ta ytterligare ett steg och uppdrar därför åt Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen att föreslå vad som kan förbättras och effektiviseras inom fiskerikontrollen för att bidra till livskraftiga fiskbestånd.

EU:s så kallade kontrollförordning sätter ramarna för fiskerikontrollen och ska säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs. De senaste åren har det bland annat kommit fram uppgifter om brister vad gäller efterlevnaden av den så kallade landningsskyldigheten. Detta har framförallt berört torskfisket i Östersjön. Ett fiske som i praktiken inte längre existerar. Det har också framkommit uppgifter som indikerar att det kan finnas skäl att förstärka kontrollverksamheten avseende art- och storlekssammansättning i fångsten ombord för att bl.a. möjliggöra realtidsstängningar. Även detta har berört det idag stoppade torskfisket, men även räkfisket på västkusten.

Samtidigt menar regeringen att det det viktigt att inte öka den samlade administrativa bördan för företagen varför Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen, enligt uppdraget, även ska lämna förslag som kan minska administrationen för företagen.

– Detta uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen är en viktig del i arbetet med livskraftiga fiskbestånd och för att förhindra fiske som inte sker i enlighet med rådande EU- och nationella regler, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen ges i enlighet med januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen som träffats mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Det ska inte löna sig att fuska. Illegalt fiske är ett av de största hoten mot havet. Globalt fångas 26 miljoner ton fisk olagligt eller utan kontroll varje år, och vi vet att problemet förekommer även i Sverige. Därför behövs en skärpt och mer effektiv kontroll, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Det är inga problem med att regeringen vill ha skärpt fiskerikontroll. Det finns acceptabla och vettiga anledningar till det. Men det är inte acceptabelt att en minister ljuger. Det gör nämligen Isabella Lövin.

Inget vet om det förekommer problem med illegalt yrkesfiske i Sverige. Det kan vara så, men det finns inga som helt belägg, bevis eller misstankar om sådant. Lövin far med osanning på denna punkt. Inte heller siffran på 26 miljoner ton olagligt och okontrollerat fiske finns det några belägg för. Det kan var så mycket då en majoritet av världens småskaliga fiske är helt okontrollerat. Inom det storskaliga fisket som är mycket bättre kontrollerat är det illegala fisket av mindre omfattning, men det förekommer och är ofta mycket omskrivet.

Vi vet däremot att det finns omfattande problem med illegalt fritidsfiske. De senaste åren har det varit flera rättsprocesser kring olagligt fritidsfiske och det är välkänt att fritidsfiskare på västkusten olagligt säljer makrill och hummer. Det verkar regeringen inte vilja nåt åt. Däremot finns det tankar från EU om att fritidsfiske och sportfiske ska kvotregleras och omfattas av licenser.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!