Havs- och vattenmyndigheten säger nej till kontroll av alla pelagiska fångster

De pelagiska yrkesfiskarna har via sin organisation Swedish Pelagic Federation (SPF) begärt att det ska installeras kameror ombord på båtarna för att kontrollera all fångad fisk samt att alla landningar ska kontrolleras. Detta för att slippa använda sig av uppskattningar av fångsten.

Idag tar pelagiska båtar som fiskar skarpsill och sill i Östersjön stickprov på sin fångst, oftast tre gånger. I början när de startar pumpningen av fisken från trålen till tankarna, i mitten och i slutet. Utifrån detta uppskattar de sen andelen skarpsill och andelen sill. Det säger sig självt att det lätt kan bli fel utan att nån faktiskt vet om att det är fel. Med kameror som registrerar all fångst och som kan skilja på skarpsill, sill och annan fisk så skulle det hela bli mycket säkrare. De pelagiska yrkesfiskarna vill ha kameror som filmar, räknar och kontrollerar fångsten.

Dessutom vill de pelagiska yrkesfiskarna ha kontroll av samtliga landningar, de som sker i Sverige såväl som de som sker i Danmark eller nåt annat land.

SPF vill dessutom ha kontrollanter med ombord på båtarna. Hela tiden och på alla båtar.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som är ansvarig för kontrollen säger dock nej till att kontrollera alla landningar och nej till att alltid ha kontrollanter ombord:

Men att kontrollera varenda fartygsfångst som kommer i land är inte något Havs- och vattenmyndigheten tänker sig.

– Det gör vi utifrån egna bedömningar. Vi bedriver inte kontrollverksamhet utifrån önskemål av andra intressenter, säger Niclas Törnell avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Törnells uttalande är lite märkligt för sanningen är nog att de inte vill kontrollera varje landning bedriva för att det skulle bli för dyrt. Frö höga kostnader helt enkelt.

Men kameror för att övervaka fångsten kan ju en båt investera i själv. Naturligtvis i samarbete med HaV. Det räcker ju med att de 10-15 största båtarna har kameror och utifrån deras filmade landningar kan sedan sammansättningen i de mindre båtarnas landningar beräknas utifrån stickprov ihop med vilket område de fiskat i, när de fiskat, vilket redskap de använt och vid vilken tidpunkt.

Det stora pelagiska yrkesfiskarna själva vill alltså ha bättre kontroll. Myndigheterna säger nej. Det stora båtarna har uppenbart inget att dölja. Dessutom skulle bättre kontroll för alltid få död på rykten och felaktigheter om bifångster och medveten felrapportering.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!