Är Niklassons på Öckerö på väg bort från det storskaliga fisket?

Familjen Niklasson på Öckerö äger Nicklason Fiskeri AB med dotterbolagen Stranden Bemanning AB och Victoria Fischereigesellschaft Mbh i Tyskland tillsammans med Stig Arnesson. Victoria Fischereigesellschaft Mbh äger NC 315 Victoria, en lite större fiskebåt som sysslar med demersalt fiske, dvs fiske av bottenlevande arter. Men de verkar nu eventuellt vara på väg ut ur det tyska fisket då båten enligt en del uppgifter ska tas över av en tysk ägare. Sannolikt handlar det väl i så fall om Kutterfisch.

NC 315 Victoria
NC 315 Victoria i Öckerö hamn. Vecka 24 2009. Foto: Lennart Ramsvik.

Nicklason Fiskeri AB har för sin del köpt två mindre båtar i Danmark som flaggats in till Sverige. Det första köpet genomfördes i maj 2019. Det var köpet av den tidigare HG 88 Alba-Mona, en nästan 9 meter lång båt byggd i plast som byggdes 2005. Säljare var Michael Hansen. I juni 2019 köpte de den tidigare S 184 Clupea, också det en cirka 9 meter lång plastbåt men lite nyare då den är byggd 2009. Köpet genomfördes i juni 2019 och säljare var JVP Invest ApS (Jens Petersen) i Skagen. Vad båtarna heter i Sverige är okänt för mig i nuläget, men någon av dem skulle kunna ha namnet Quo Vadis då det finns en liten, 9 meter lång, fiskebåt som uppges ha det namnet i Öckerö hamn. Clupea uppges också ligga i Öckerö hamn.

Syftet med köpet av två mindre båtar kan vara att fiska på kustkvoten i Sverige efter att verksamheten i Tyskland helt eller delvis avvecklats. Om den nu ska avvecklas. De kan ju också tänkas köpa en ny båt eller fortsätta fiska på samma båt som då dock har annan ägare.. Eller så är uppgifterna om att båten ska överlämnas till ny ägare inte korrekta.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!