Svenskt och danskt fiske är samma sak

Oavsett om en fiskebåt har dansk eller svensk flagg i aktern så fiskar båten i samma vatten. Fler danska båtar i Nordsjön och Nordatlanten, fler svenska i Östersjön. Men i huvudsak fiskar båtarna i samma vatten och bredvid varandra. Skagen är Danmarks såväl som Sveriges största landningshamn och en stor del av det pelagiska fisket under dansk flagg utförs av svenska yrkesfiskare. Svenska fiskfiskare landar till stor del i Hanstholm och danska räkfiskare i Smögen.

De pelagiska båtarna i Danmark är dock genomsnittligt lite större då de också fiskar mycket i Nordatlanten och de svenska pelagiska båtarna är mindre då de främst fiskar i Östersjön. Danska båtar fiskar lite mer makrill och blåvitling, svenska båtar och svenskägda danska båtar lite mer sill och skarpsill. Det finns fler svenska yrkesfiskare utanför Västafrika och fler danska kring Färöarna.

Svenska yrkesfiskare är huvudintressenter i FF Skagen och Scandic Pelagic. Scandic Pelagic är den största uppköparen av pelagisk fisk för konsumtion. Danska yrkesfiskare är delintressenter i FF Skagen och i TripleNine som tillsammans köper nästan all industrifisk som landas i Danmark.

Danmark och Sverige skulle kunna spara en massa pengar på att ha en gemensam fiskeriförvaltning som omfattar både det danska och svenska fisket. Färre byråkrater, färre statliga tjänstemän, samma förvaltningssystem, samma lagstiftning, gemensam kontrollmyndighet osv.

Dessutom skulle naturligtvis byten av fiskerättigheter vara fritt mellan länderna och danska fiskare borde naturligtvis utan problem kunna flagga en båt eller kunna köpa en båt i Sverige och omvänt. Koncentrationsregler och begränsningar i andelen/mängden fiskerättigheter skulle behöva vara nationsöverskridande.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!