Mark och miljödomstolens psykbryt om laxodling på land

Svenska myndigheter satsade först miljoner på att ge stöd till ett utvecklingsprojekt för laxodling på land i ett slutet system. När allt visade sig fungera och det var dags för att bygga en kommersiell anläggning så fick företaget bakom satsningen nej till att bygga en anläggning för kommersiell odling Det är bland det mest förvirrade och befängda beslut jag sett inom den svenska fiskbranschen.

De som sa nej till något som det redan gått mängder av statliga medel till var Mark- och miljödomstolen. Beslutet är baserat på samma vetenskapliga underlag, samma experter, samma utvärdering som fått andra statliga myndigheter, exempelvis Havs- och vattenmyndigheten, att tillstyrka projektet.

Mark- och miljödomstolen menar att det finns risk för att utsläpp från odlingarna kan påverka botten negativt. Havs- och vattenmyndigheten samt och experterna som anlitats för att utvärdera försöket säger att odlingen inte kommer påverka bottnarna och inte orsaka några utsläpp att tala om.

Beslutet i Mark- och miljödomstolen är så dumt och obegripligt att det i princip bara kan förklaras med ett kollektivt sammanbrott bland ledamöterna i domstolen. Ett kollektivt psykbryt helt enkelt.

Nu kan hela odlingen komma att byggas i Danmark istället för att byggas i Sverige trots att svenska myndigheter finansierat försöksanläggningen och proven med landbaserad odling. Agerandet från Mark- och miljödomstolen är helt enkelt helt orimligt, obegripligt och heldumt.

Smögenlax Aquaculture AB som är företaget bakom satsningen på landbaserad laxodling i Fisketången där försöksanläggningen byggts ägs bl.a. av Joel Oresten och Astrid Fiske AB (45%). De har fått regionala bidrag, statliga bidrag såväl som EU-bidrag för att utveckla en anläggning för laxodling på land vilket sen en domstol satt stopp för utan rimlig anledning. Det hela är verkligen ett märkligt agerande från svenska myndigheter och domstolar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!