Kameraövervakning ger möjlighet till större frihet

Kameraövervakning är en möjlighet till ökad frihet. Det menar bland annat den danske fiskeriforskaren Mogens Schou. Han menar att kraven på ett fullt dokumenterat fiske är rimliga och det är också min uppfattning.

Yrkesfiskets inställning bör därför vara att arbeta för att fisket ska dokumenteras fullt ut men inte utan att de får igenom andra nödvändiga förbättringar och förändringar såsom individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) och regelförenklingar.

De danska yrkesfiskarna har tidigare också varit positiva till övervakning med kameror (det kallas fullt dokumenterat fiske) på vissa villkor:

  1. Indsatsregulering skal fjernes. 
  2. Opbevaring af data hos fisker, pulje eller PO. 
  3. Fuld kvoteforhøjelse med »discard-andelen«. 
  4. År til år fleksibilitet for alle kvoterede arter. 
  5. Fjernelse af tekniske bevaringsforanstaltninger. 
  6. Fjernelse af store dele af kontrolreglerne.

Punkt 1 har till stor del genomförts när individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) infördes i det pelagiska fisket och överförbara fiskemöjligheter infördes i det demersala fisket. Punkt två är bara möjlig att genomföra om kameraövervakning finns. Punkt 3 har införts i och med landningsskyldigheten. När det gäller punkt 5 och 6 har i stort sett inget gjorts i Sverige. Tekniska regelverk och kontrollregelverk är allt för omfattande idag. Punkt 6 kan sannolikt först genomföras när kameraövervakning och TFC införts eller i samband med dess införande och punkt 5 kräver troligen TFC.

I Danmark har punkterna uppfyllts bättre än i Sverige då landet har TFC även i det demersala fisket.

Om det finns kameraövervakning av fångsten ombord på en båt kan större delen av alla regler kring yrkesfisket försvinna i enlighet med punkt 5 och 6 ovan. Detaljreglering om redskap kan tas bort, en massa regler som innebär dubbelarbete kan tas bort, regler om anmälan innan ankomst till hamn kan tas bort liksom troligen många andra regler. Det är uppenbart att kameraövervakning av fångsten ombord kan innebära avsevärda lättnader när det gäller detaljstyrningen av en yrkesfiskares arbete och därmed större frihet.

I USA, Kanada och Nya Zeeland finns det idag fisken som omfattas av kameraövervakning. Detta visar att det kan fungera och dessutom genomföras på ett sätt som yrkesfiskare kan acceptera. Det visar också att det är möjligt att genomföra övervakning enbart inom vissa fisken och i vissa områden. I Danmark är det framförallt intressant att införa kameror i kräftfisket i Kattegatt och Skagerak medan det i Sverige framförallt är intressant att införa kameraövervakning i räkfisket (uppgradering av fångstens förekommer vilket innebär olagliga utkast).

Ett krav från fisket i Sverige kan vara att om TFC genomförs i det demersala fisket och regelverket samtidigt förenklas så accepterar yrkesfiskarna kameraövervakning på de båtar som omfattas av TFC, men inte på de båtar som fiskar på kustkvoten. I Danmark kan yrkesfisket ställa samma krav på förenkling av regelverket som i Sverige.

Prov med kameror i Danmark har visat att det fungerar bra samt att det förekommer olagliga utkast. Utkasten minskade avsevärt när kameraövervakning fanns på båtarna. Proverna var inriktade på båtar med ett riktat fiskfiske och med torsk som en viktig fångstart.

I Storbritannien har också försök genomförts. Resultaten var samma som i de danska försöken.

Samtidigt är det tydligt utifrån erfarenheter och andra undersökningar i Kanada, USA och Nya Zeeland att kameraövervakning inte innebär att alla olagliga utkast försvinner. Så det behövs också grundläggande förändringar i förvaltningssystem som inte fungerar tillfredsställande som exempelvis inom det demersala svenska fisket.

Yrkesfiskets inställning bör alltså i grunden vara ja till kameraövervakning men först TFC och regelförenklingar. Det är också rimligt att kräva samma regler i alla länder.

Ska Danmarks kräftfiskare (jomfruhummerfiskare) ha kameraövervakning i Kattegatt måste det också gälla svenska kräftfiskare såväl som tyska och andra EU-nationers yrkesfiskare. Utan kameraövervakning ombord så ska kräftfiske eller annat demersalt fiske i Kattegatt i så fall inte vara tillåtet. Inte för någon. Rimligt är också att göra det möjligt att använda så selektiva redskap som möjligt och inte detaljreglera kring detta utan låta yrkesfiskarna själva prova ut och använda det som fungerar för dem.

Samma måste naturligtvis gälla räkfisket i Skagerak som de svenska räkfiskarnas fångster ska övervakas med kamera. Även danska och norska räkfiskare måste då också ha kameraövervakning.

Genom att gå med på kameraövervakning kan i själva verket en yrkesfiskare frihet öka. Färre rapporter, färre blanketter, färre regler, inga förhandsanmälningar, fritt vala av redskap och mycket mer blir möjligt om det finns kameraövervakning av fångsten. Ett fullt dokumenterat fiske kan bli en väg mot ökad frihet för den enskilde yrkesfiskaren. Om det hela görs på rätt sätt.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!