Regeringen vill döda det kustnära småskaliga fisket

I Sverige finns det ett småskaligt fiske på bottenlevande arter. 90% av det fisket bedrivs med bottentrål. En liten del bedrivs med garn och burar. På östkusten har politikerna beslutat sig för att lägga ner det småskaliga kustnära fisket genom att de stoppat torskfisket och dessutom stoppat sillfisket på sommaren. Dessutom har de tillåtit en helt okontrollerad tillväxt när det gäller skarv- och sälbestånd.

Dessutom finns det ett storskaligt fiske av sill, skarpsill, tobis och makrill. Detta fiske bedrivs med flyttrål och snörpvad. Redskapen rör inte botten. Det är Sveriges mest miljö- och klimatvänliga fiske.

Nu vill politikerna stoppa det kustnära småskaliga fisket på Västkusten också. Detta genom att utöka trålfiskeförbudsområdena till kanske 50% av allt vatten på Västkusten. Över 20% av havet har redan trålfiskeförbud vad bottentrålning anbelangar. Huvuddelen av det småskaliga kustnära fisket i Bohuslän och Halland är räkfiske och kräftfiske.

Räkfisket sker nästan uteslutande i marina skyddsområden och är ekonomiskt det som gör att det småskaliga fisket i norra Bohuslän överlever. Utan detta fiske inget småskaligt kustnära fiske. Inga färska räkor och kräftor till salu i hamnarna och inga fiskebåtar. Att helt förbjuda bottentrålning i marina skyddsområden som regeringen vill är att döda det kustnära och småskaliga fisket på Västkusten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!