Isländska landningar av makrill 2019

Makrill har blivit viktigt i isländskt fiske, men det finns ett problem. Island har egentligen ingen kvot för makrill enligt internationella överenskommelser och allt isländsk fiske sker utöver de vetenskapligt rekommenderade kvoterna såväl som utanför den överenskomna kvoten. allt isländskt fiske av makrill är därför egentligen att betrakta som IUU-fiske.

Exakt samma företag och båtar som dominerar det isländska sillfisket är också dominerande i makrillfisket. Det isländska pelagiska fisket är mycket starkt koncentrerat till ett fåtal stora företag som dessutom ofta även bedriver fiskbearbetningsfabriker, fiskmjölsfabriker med mera. Utöver sill och makrill fiskas också blåvitling i det pelagiska fisket, men i små mängder. På flera år har dock ingen lodda fiskats men det har tidigare, för många år sen, varit en viktig fiskart.

Víkingur AK 100 Bild: Brim hf

Landningar av makrill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. Víkingur AK 100, 9 274, Brim hf, Akranes
 2. Huginn VE 55, 9 125, Huginn ehf, Vestmannaeyjar
 3. Venus NS 150, 8 945, Brim hf, Vopnafjörður
 4. Hoffell SU 80, 8 662, Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfjörður
 5. Margret EA 710, 8 080, Samherji Ísland ehf, Akureyri
 6. Börkur NK 122, 7 351, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
 7. Beitir NK 123, 6 847, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
 8. Sigurður VE 15, 6 504, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
 9. Aðalsteinn Jónsson SU 11, 6 488, Eskja hf, Eskifjörður
 10. Kap VE 4, 6 214, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
 11. Heimaey VE 1, 6 075, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
 12. Guðrún Þorkelsdóttir SU 211, 5 855, Eskja hf, Eskifjörður
 13. Hákon EA 148, 5 816, Gjögur hf, Grenivík
 14. Jóna Eðvalds SF 200, 5 539, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
 15. Ásgrímur Halldórsson SF 250, 5 418, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
 16. Jón Kjartansson SU 111, 5 270, Eskja hf, Eskifjörður
 17. Bjarni Ólafsson AK 70, 5 196, Runólfur Hallfreðsson ehf, Akranes
 18. Ísleifur VE 63, 5 043, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
 19. Hrafn Sveinbjarnarson GK 255, 1 212, Þorbjörn hf, Grindavik

Samherji ehf är moderbolag till Samherji Ísland ehf och huvudägare i Síldarvinnslan hf med 47%. Runólfur Hallfreðsson ehf är ett dotterbolag till Síldarvinnslan. Gjögur hf äger för sin del 34% i Sildarvinnslan.

Brim hf (tidigare HB Grandi hf) ägs av Útgerðarfélag Reykjavíkur hf som tidigare hette Brim. Huvudägare är Kristján Guðmundsson. Han och hans söner Kristjansson är dessutom delägare i Vinnslustöðin via KG Fiskverkun.

Vinnslustöðin hf är för sin del kontrollerande ägare i Huginn ehf.

Totala landningar av sill per företag 2019, namn, ton, ägare, hemort

 1. Samherji-koncernen, 27 474, Kristján Vilhelmsson, Thorstein Mar Baldvinsson m.fl., Akureyri
 2. Vinnslustöðin, 20 382, Seil (Gislasson/Gisladottir) och KG Fiskverkun (Kristjansson), Vestmannaeyjar
 3. Útgerðarfélag Reykjavíkur, 18 219, fam. Kristjan Gudmundsson, Reykjavík
 4. Eskja hf, 17 613, Kristjansson (inte samma ägare som KG Fiskverkun), Eskifjörður
 5. Ísfélag Vestmannaeyja hf, 12 579, Matthiasdottir, Vestmannaeyjar
 6. Skinney-Þinganes hf, 10 957, Ingvaldur Ásgeirsson m.fl., Hornafjörður
 7. Loðnuvinnslan hf, 8 662, ??, Fáskrúðsfjörður
 8. Gjögur hf, 5 816, ??, Grenivík
 9. Þorbjörn hf, 1 212, ??, Grindavik

Källa: Fiskistofa,

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!