Svenska landningar av makrill 2019

Makrill är en mycket viktig fisk i det nordiska fisket, dock inte i Sverige där makrill bara fiskas i mindre utsträckning. Sverige har bara en liten kvot makrill och bara tre stora pelagiska båtar landade nån större mängd makrill under 2019. I nordisk jämförelse är det svenska makrillfisket försumbart.

GG 764 Astrid i hamnen på Rörö

Landningar av makrill per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

  1. GG 764 Astrid, 1 586, Astrid Pelagic AB, Rörö
  2. GG 505 Polar, 909, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
  3. GG 203 Ginneton, 342, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck

Förutom det storskaliga fisket av makrill är makrillfiske också viktigt för många små kustnära båtar som fiskar med garn, dörj eller automatpilk.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!