Isländska landningar av blåvitling 2019

Blåvitling heter kolmunni på isländska vilket liknar det norska och bohuslänska kolmule. Det är en viktigt fiskart i det isländska fisket. Fisket bedrivs av samma fiskebåtar och företag som också fiskar sill och makrill. Koncentrationsgraden till ett fåtal företag är hög i jämförelse med hur det ser ut i Norge men liknar situationen i Danmark och på Färöarna.

Blåvitling fiskas med flyttrål på djupt vatten runt Färöarna och Island samt väster om de brittiska öarna. Näst efter sill är det den mesta fiskade arten i det nordiska fisket.

Víkingur AK 100 Bild: Brim hf

Landningar av blåvitling per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. Víkingur AK 100, 27 154, Brim hf, Akranes
 2. Beitir NK 123, 25 583, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
 3. Venus NS 150, 25 095, Brim hf, Vopnafjörður
 4. Börkur NK 122, 24 558, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
 5. Aðalsteinn Jónsson SU 11, 23 474, Eskja hf, Eskifjörður
 6. Hoffell SU 80, 20 580, Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfjörður
 7. Jón Kjartansson SU 111/SU 311, 19 442, Eskja hf, Eskifjörður
 8. Bjarni Ólafsson AK 70, 18 914, Runólfur Hallfreðsson ehf, Akranes
 9. Margret EA 710, 18 460, Samherji Ísland ehf, Akureyri
 10. Huginn VE 55, 13 965, Huginn ehf, Vestmannaeyjar
 11. Hákon EA 148, 11 394, Gjögur hf, Grenivík
 12. Guðrún Þorkelsdóttir SU 211, 10 941, Eskja hf, Eskifjörður
 13. Sigurður VE 15, 7 442, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
 14. Ísleifur VE 63, 6 926, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
 15. Heimaey VE 1, 4 877, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
 16. Kap VE 4, 3 038, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar

Samherji ehf är moderbolag till Samherji Ísland ehf och huvudägare i Síldarvinnslan hf med 47%. Runólfur Hallfreðsson ehf är ett dotterbolag till Síldarvinnslan. Sammanlagt är denna koncern överlägset störst när det gäller landningar av blåvitling. De är också störst när det gäller makrill och sill. Gjögur hf äger för sin en minoritetsandel på 34% i Sildarvinnslan.

Brim hf (tidigare HB Grandi hf) ägs av Útgerðarfélag Reykjavíkur hf som tidigare hette Brim. Huvudägare är Kristján Guðmundsson. Han och hans söner Kristjansson är dessutom delägare i Vinnslustöðin via KG Fiskverkun.

Vinnslustöðin hf är för sin del kontrollerande ägare i Huginn ehf.

Totala landningar av sill per företag 2019, namn, ton, ägare, hemort

 1. Samherji-koncernen, 87 515, Kristján Vilhelmsson, Thorstein Mar Baldvinsson m.fl., Akureyri
 2. Eskja hf, 53 857, Kristjansson (inte samma ägare som KG Fiskverkun), Eskifjörður
 3. Útgerðarfélag Reykjavíkur, 52 249, fam. Kristjan Gudmundsson, Reykjavík
 4. Vinnslustöðin, 23 929, Seil (Gislasson/Gisladottir) och KG Fiskverkun (Kristjansson), Vestmannaeyjar
 5. Loðnuvinnslan hf, 20 580, ??, Fáskrúðsfjörður
 6. Ísfélag Vestmannaeyja hf, 12 319, Matthiasdottir, Vestmannaeyjar
 7. Gjögur hf, 11 394, ??, Grenivík

Källa: Fiskistofa,

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!