Danska landningar av blåvitling 2019

Blåvitling är en liten torskfisk som fiskas med flyttrål på djupt vatten i Nordatlanten kring Färöarna och Island samt väster om de brittiska öarna. Fiskas främst av yrkesfiskare från Färöarna, Island, Norge, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Irland och Storbritannien.

Huvuddelen av den fångade blåvitlingen används till fiskmjöl och fiskolja men framförallt de stora nederländska och tyska fabriks- och frystrålarna fiskar också en hel del för konsumtion. Konsumtionsfisken exporteras till stor del till Västafrika, kanske framförallt till Nigeria.

Danska yrkesfiskare landar i stort sett enbart till fiskmjölsfabriker. Det är i stort sett samma båtar som fiskar makrill och NVG-sill som också fiskar blåvitling.

Landningar av blåvitling per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. HG 264 Ruth, 17 658, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
  2. HG 265 Asbjørn, 16 552, Asbjørn A/S, Hirtshals
  3. S 349 Gitte Henning/S 349 Gitte, 14 680, Gitte Henning A/S, Skagen
  4. S 364 Rockall, 7 256, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
  5. HG 62 Beinur, 6 552, Beinur A/S, Hirtshals
  6. HG 333 Isafold, 2 692, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
  7. S 264 Astrid, 2 020, Astrid Fiskeri A/S, Skagen

Landningar av blåvitling från färöisk zon per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. HG 264 Ruth, 687, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
  2. S 349 Gitte Henning/S 349 Gitte, 428, Gitte Henning A/S, Skagen

Sammanlagt landade Astrid Fiskeri A/S 9 276 ton, Gitte Henning A/S 15 108 ton och Rederiet Ruth A/S 18 345 ton.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!