Ny ordförande för EU:s fiskeutskott tycker att fisket är överreglerat

Den nyvalde ordföranden för Europaparlamentets fiskeriutskott (PECH), Pierre Karleskind från Frankrike, menar att fiskeribranschen är överreglerad med allt för många regler och alltför utbredd detaljstyrning. Denna åsikt uttryckte han vid ett möte med Europeche där han var hedersgäst:

Karleskind was guest of honor at last week’s industry association Europeche’s general assembly meeting to discuss the many pressing issues faced by the fishing sector.

“I don’t think there is a sector that has to face as many regulations as fishermen do. Professionals almost need a PhD to become a fisherman,” he said.

I detta avseende och för att minska byråkratin betonade Karleskind möjligheten att göra den nya europeiska sjöfarts- och fiskeriförordningen enklare och minska den administrativa bördan som lagts på enskilda yrkesfiskare genom tidigare beslut

Han enades om behovet av att tänka om vissa kriterier som gör det svårt att ta hänsyn till livsvillkor ombord eller anpassa sig till motorbyten, till exempel vätgasmotorer, som är kända för att ta mer plats.

Både den nya ordföranden och Europeche enades om att fiskeriförvaltningen bättre borde ta hänsyn till arters interaktion samt effekter av klimatförändringar och föroreningar, även om befintliga mål för fisket baserade på fiskeridödlighet inte borde ändras.

I detta avseende betonade Karleskind som en del av EU:s jordbruks-till-gaffelstrategi att god förvaltning av fiskbestånd måste gå hand i hand med hållbara fisk- och skaldjursbestånd samt livsmedelssäkerhet.