Kustnära fiske i Norrland – landningar av sik och lax 2019

Kustnära fiske längs Norrlandskusten består av siklöjefiske med trålare, strömmingsfiske med trål, strömmingsfiske med garn (skötar) samt fiske efter lax och sik med fällor eller garn. Siklöjefisket har jag tidigare redovisat liksom det pelagiska kustnära fisket efter strömming (sill). Här redovisas därför enbart fisket av sik och lax. Det är till stor del samma företag som bedriver alla typerna av fiske men det finns också företag som enbart fiskar sik och lax.

Fisket med fällor sker för att sälen inte ska äta upp fångsten och de båtar som används vid detta fiske är små. Många fiskeriföretag och yrkesfiskare har därför flera olika fiskebåtar. Dels småbåtar att används för lax- och sikfiske, dels trålare att använda till annat fiske.

UÅ 2 Kirke. Bild: Kvarkenfisk

Landningar av lax 2018, båt, kg, ägare, hemmahamn

 1. HA 121, 15 458, Ingvar Lerdin, Seskarö
 2. HA 137, 12 515, Thomas Innala, Salmis
 3. UÅ 6 Karin Sju, 10 356, Nils-Erik Sjöström, Obbola
 4. HA 21, 6 554, Allan Lutström, Nikkala
 5. UÅ 66, 5 748, Gunnar Löfberg, Bureå
 6. SN 4, 5 395, Magnus Johansson, Prästgrundet
 7. UÅ 7, 5 159, Mikael Steen, Holmsund
 8. HA 42, 4 739, Kent Karlsson, Kalix/Påläng
 9. LÅ 54, 4 349, Lennart Sundström, Luleå/Storbrändön
 10. LÅ 61, 4 204, Bröderna Ökvist HB, Luleå/Junkön
 11. HA 66, 3 959, Gunnar Nilsson, Sören
 12. HA 120, 3 804, Arne Luthström, Nikkala
 13. HA 148, 3 484, Kjell Strömbäck, Nyborg
 14. HND 2, 3 372, Bondhamns Fisk AB (Frölander), Härnösand/Bondhamn
 15. HA 127, 3 344, Mats Innala, Nikkala
 16. UÅ 62 Filip, 3 332, Fredrik Jonsson, Holmsund
 17. PÅ 16 Brottsjö, 3 211, Persson Löjrom AB, Piteå
 18. UÅ 2 Kirke, 3 097, Eos Shipbroker AB (Asplund), Umeå/Rovågern
 19. HA 113, 3 083, Mats Innala?, Nikkala
 20. HA 58 Furön, 3 008, Viktor Medström, Nikkala
 21. LÅ 77, 2 847, Brändö Fisk AB, Luleå/Brändön
 22. UÅ 24, 2 825, Patrik Blomberg, Ostnäs/Rovågern
 23. HA 2, 2 799, Saara Innala, Seskarö
 24. GE 74, 2 482, Lars Holmgren, Skutskär
 25. HA 51, 2 308, Håkan Eskelinen, Nikkala
 26. HA 34, 2 202, ??, ??
 27. GE 117, 2 158, Tomas Karlsson, Gävle
 28. GE 29, 2 153, Håkan Sundberg, Gåsholma
 29. HA 3, 2 051, Sven Danell, Nikkala
 30. LÅ 72, 2 003, Leif Holmberg, Luleå

Flera av de som landade mycket lax år 2018 ägnar sig också åt siklöjefiske med trålare. Det gäller bl.a. Ingvar Lerdin, Thomas Innala, Allan Lutström, Arne Luthström, Mats Innala, Kjell Strömbeck, Persson Löjrom AB, Bröderna Ökvist HB och Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander).

Thomas Innala har företagen Salmisfisk och Thomas Innala AB. Suppleant i styrelsen är Ann-Christine Karlsson som också är suppleant i styrelsen för siklöjeföretaget Sundströms Fiske AB.

Eos Shipbroker AB är ett skeppsmäkleri som är en del av en liten koncern där moderbolaget heter Selene Shipping AB. Ägare är Gunnar Asplund. I koncernen ingår även Kvarkenfisk AB som driver restaurangverksamhet.

Håkan Eskelinen är delägare i Bröderna Eskelinen Holding AB. Två av hans bröder verkar vara livsmedelshandlare, ägare av Dagligvaruhandeln i Kalix AB.

Detta är den enda av alla min förteckningar över största landningar som faktiskt innehåller en kvinnlig fiskare, Saara Innala.

Landningar av sik 2018, båt, kg, ägare, hemmahamn

 1. UÅ 32, 7 972, Nils-Erik Sjöström, Obbola
 2. HA 121, 4 544, Ingvar Lerdin, Seskarö
 3. UÅ 7, 4 151, Mikael Steen, Holmsund
 4. UÅ 35, 3 987, Bagarstugan Sikeå HB (Ronny Boström), Sikeå
 5. UÅ 16 Storfiskarn 2, 3 639, Kent Sjöstedt, Lövånger/Gumhamn
 6. PÅ 6, 3 010, Perssons Löjrom AB, Piteå
 7. UÅ 47, 3 010, Rolf Sundin, Gumbodahamn
 8. VK 5 Helga, 2 627, Anders Gustavsson, Västervik/Sladö
 9. UÅ 3 Bonanza, 2 078, Rune Lundström, Sillviken

Många av de som fiskar sik fiskar också lax och siklöja, det gäller bl.a. Perssons Löjrom AB, Ingvar Lerdin och Bröderna Ökvist HB. Nils-Erik Sjöström och Mikael Steen är också stora laxfiskare. Väldigt många fiskar också strömming (sill).

Nils Erik Sjöström är också ägare av Salteriet Byviken AB (Obbola Salteri) som tillverkar en lång rad olika fiskprodukter från lokalt fångad fisk. Mikael Steen är för sin del ägare av Obbola Fisk AB.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, Skeppslistan, allabolag.se

Läs mer: