Bara västkustfisket lyckas rekrytera nya unga fiskare

Enligt rapporten Var är det lönt att fiska? från Agrifood är yrkesfiskarna på västkusten betydligt yngre igenomsnitt än yrkesfiskarna i resten av landet. Västkustfiskarna är dessutom mycket oftare heltidsfiskare än i resten av landet. Det är delvis en följd av den lägre åldern då det finns färre pensionärer inom västkustfisket och pensionärer mdf yrkesfiske som extrainkomst är ganska vanligt i andra delar av Sverige.

En rapporten står fisket för mellan 76 och 82 procent av totala förvärvsinkomster för yrkesfiskarna i alla regioner utom norra Ostkusten som omfattar allt från Uppland upp till gränsen vid Torne älv där fisket endast står för 59 procent av yrkesfiskarnas inkomster. Flera arbeten tycks var det vanliga bland yrkesfiskare i Norrland. På västkusten är det istället så att väldigt få yrkesfiskare behöver ha flera arbeten.

Andelen unga yrkesfiskare ä högst i de områden där fisket är lönsamt, dvs norra ostkusten och västkusten. i Det första området är det främst siklöjefisket som medför lönsamhet medan fiske av lax och sik är olönsamt. Siklöjefiske är ett säsongsarbete under två månader på hösten vilket innebär att många som sysslar med det också måst ha annan sysselsättning. Det kan vara pelagiskt sillfiske, lax- och sikfiske med fällor, fiskhandel, restaurangverksamhet, turistverksamhet och mycket annat. På västkusten är det ovanligare.

Inom västkustfisket finns det unga yrkesfiskare inom framförallt det pelagiska fisket där personer i 30-40-årsåldern just nu håller på att ta över företagen och båtarna från den äldre generationen i de flesta av de större fiskeriföretagen, men även i kräftfisket, räkfisket och fisket med passiva redskap finns det exempel på unga yrkesfiskare. Trenden verkar starkast i Göteborgsregionen där de pelagiska fiskeriföretagen finns men även i Lysekil och Sotenäs finns det unga fiskare.

Sannolikt underskattas antalet unga fiskare. Det behövs ingen licens för att arbeta på en fiskebåt och den som arbetar där behöver inte vara registrerad som yrkesfiskare. Eftersom antalet som uppger sig leva på yrkesfiske är fler än antalet registrerade yrkesfiskare så är det uppenbart så att många som arbetar som yrkesfiskare inte är registrerade som yrkesfiskare, dvs de står inte som innehavare av en licens, hos Havs- och vattenmyndigheten. Dessutom finns det troligen ett 60-tal svenska yrkesfiskare som arbetar utomlands på svenskägda fiskebåtar med utländsk flagg (Danmark, Finland, Tyskland) eller, ovanligare, på utlandsägda fiskebåtar där de står för delar av bemanningen (Tyskland, Marocko, Västsahara, Mauretanien och Senegal).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!