Hur kan unga bli yrkesfiskare?

Att få licens för fiske i havet eller i det stora insjöarna är svårt. Det kräver en båt och att Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det finns utrymme för det planerade fisket som den nya yrkesfiskaren tänkt bedriva. Läs mer…

Problemen med överförbara fiskerättigheter

Det finns några generella och grundläggande påståenden som är helt centrala för kritiken av fiskeriförvaltningssystem baserade på överförbara fiskerättigheter oavsett om dessa rättigheter är individuella, fartygsbaserade, gruppbaserade, statligt förvaltade, privat förvaltade eller gruppförvaltade. Det är att systemen leder till koncentration av fisket Läs mer…