Svenska fiskemöjligheter för sej och kolja 2020 – båtar och företag

För det fåtal svenska båtar som primärt ägnar sig åt fiskfiske är sej och kolja de viktigaste arterna. Fisket sker främst i Nordsjön och Hanstholm i Danmark är i allmänhet bas för fisket. Tidigare var dock torskfisket i Östersjön det viktigaste men det är numera stoppat. Idag fiskas torsk främst i Nordsjön och Skagerak. De allra flesta båtar fiskar också räka, rödtunga, rödspätta och torsk och några fiskar också kräfta.

Två företag är helt dominerande inom sej och koljefisket. Det är Vingaskär Fiskeri AB och Älvsborg Fiskeri AB. Det är de enda fiskeföretagen i Sverige som är helt inriktade på fiskfiske. Både företagen har, om jag förstått det rätt, nya båtar på gång. Vingaskär Fiskeri AB har beställt från Karstensens i Skagen medan Älvsborg Fiskeri AB troligen har beställt på annat håll.

GG 150 Älvsborg

Fiskemöjligheter för sej i Nordsjön norsk zon 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. FG 111 Tunafjord, 229, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 2. GG 201 Bravik, 188, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. SIN 59 Kungsö, 154, Vingaskär Fiskeri AB, Simrishamn
 4. GG 150 Älvsborg, 132, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 5. GG 411 Orion, 50, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 73 Ingun, 43, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 7. GG 181 Västerland, 17, Västerland AB, Hönö
 8. GG 781 Sandefjord, 4, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 9. LL 628 Atlantic, 4, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 10. LL 207 Nautic, 4, Vingaskär Fiskeri AB, Hunnebostrand
 11. GG 707 Arkö, 4, Arkö Fiske AB, Dyrön
 12. GG 567 Karlsö, 4, Jonas Klingander, Hönö

FG 111 Tunafjord, SIN 59 Kungsö, LL 107 Rimfors, GG 980 Danafjord och GG 578 Svanvik  är kvotbåtar.

GG 73 Ingun

Fiskemöjligheter för sej i Skagerak och Kattegatt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 73 Ingun, 30, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 2. GG 567 Karlsö, 24, Jonas Klingander, Hönö
 3. GG 781 Sandefjord, 23, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 4. GG 173 Grace, 20, Gustav Grundén AB, Önnered
 5. GG 411 Orion, 19, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 181 Västerland, 18, Västerland AB, Hönö
 7. LL 628 Atlantic, 17, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 8. LL 207 Nautic, 17, Vingaskär Fiskeri AB, Hunnebostrand
 9. LL 626 Althea, 14, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 10. FG 111 Tunafjord, 13, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 11. GG 234 Kennedy, 13, Jonas Klingander, Hönö
 12. GG 707 Arkö, 12, Arkö Fiske AB, Dyrön
 13. SIN 59 Kungsö, 12, Vingaskär Fiskeri AB, Simrishamn
 14. GG 201 Bravik, 11, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 15. LL 91 Kristina, 11, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
 16. GG 39 Rossö, 11, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 17. GG 892 Strannefjord, 11, Hagberg Fiske AB, Björkö
 18. GG 840 Svanen, 10, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 19. GG 150 Älvsborg, 9, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 20. GG 19 Clinton, 8, Jonas Klingander, Hönö
 21. LL 107 Rimfors, 8, Arkö Fiske AB, Fisketången
 22. GG 32 Tristan, 7, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 23. GG 980 Danafjord, 7, Fiskeri AB Danafjord (Fiskeri AB Ingun), Fotö
 24. SD 758 Vikingö Nord, 6, SD 578 Vikingö AB, Grebbestad
 25. VG 95 Stjärnvik, 6, fam. Johansson, Träslövsläge
 26. SD 437 Viken, 6, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad
 27. LL 677 Ocean, 5, Hartvigssons FIsk AB, Smögen
 28. GG 578 Svanvik, 5, Sandefjord Fiske AB, Fotö

Fiskemöjligheter för sej per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort

 1. Vingaskär Fiskeri AB, 386, fam. Mats Johansson, Styrsö
 2. Älvsborg Fiskeri AB, 383, Ganefjord, Johansson och Hermansson, Fiskebäck
 3. Fiskeri AB Ingun, 80, Ivarsson, Fotö
 4. Valöskär AB, 69, Westerberg, Vrångö
 5. Jonas Klingander, 49, Klingander, Hönö
 6. LL 628 Atlantic AB, 35, Olsson, Grundsund
 7. Västerland AB, 35, Sörensson, Hönö
 8. Sandefjord Fiske AB, 32, Johansson, Fotö
 9. Arkö Fiske AB, 24, Aronsson & Ivarsson, Dyrön
 10. Gustav Grundén AB, 20, Grundén, Önnered
 11. Rossö Fiskeri AB, 18, Olausson & Lundgren, Rörö
 12. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 12, Upper, Lysekil
 13. Hagberg Fiske AB, 11, Hagberg, Björkö
 14. Svanen Fiskeri AB, 10, Larsson, Rörö
GG 201 Bravik

GG 201 Bravik. Foto: Lennart Ramsvik/Maritimbild

Fiskemöjligheter för kolja i Nordsjön norsk zon 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. FG 111 Tunafjord, 151, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 2. GG 201 Bravik, 148, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 3. SIN 59 Kungsö, 109, Vingaskär Fiskeri AB, Simrishamn
 4. GG 150 Älvsborg, 78, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 5. GG 181 Västerland, 54, Västerland AB, Hönö
 6. GG 85 Rex, 52, Rex Fisk AB, Klädesholmen
 7. GG 411 Orion, 38, Valöskär AB, Vrångö
 8. GG 73 Ingun, 24, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 9. GG 707 Arkö, 4, Arkö Fiske AB, Dyrön

FG 111 Tunafjord och SIN 59 Kungsö är kvotbåtar. I praktiken är GG 85 Rex också en kvotbåt då den inte kan fiska den kvot företaget och båten innehar såvida ägaren inte skaffat en ny båt.

Det är färre båtar som har större fiskemöjligheter för kolja och räktrålare ä ovanligare än baldn båtarna med stora fiskemöjligheter för sej.

Fiskemöjligheter för kolja i Nordsjön 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 201 Bravik, 42, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 2. SIN 59 Kungsö, 34, Vingaskär Fiskeri AB, Simrishamn
 3. FG 111 Tunafjord, 32, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 4. GG 150 Älvsborg, 9, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 5. GG 411 Orion, 7, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 85 Rex, 6, Rex Fisk AB, Klädesholmen
 7. GG 181 Västerland, 5, Västerland AB, Hönö

GG 181 Västerland

Fiskemöjligheter för kolja i Skagerak och Kattegatt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 181 Västerland, 29, Västerland AB, Hönö
 2. GG 567 Karlsö, 20, Jonas Klingander, Hönö
 3. SIN 59 Kungsö, 12, Vingaskär Fiskeri AB, Simrishamn
 4. GG 32 Tristan, 9, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 5. GG 411 Orion, 9, Valöskär AB, Vrångö
 6. GG 39 Rossö, 8, Rossö Fiskeri AB, Rörö
 7. GG 840 Svanen, 8, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 8. GG 173 Grace, 7, Gustav Grundén AB, Önnered
 9. VG 95 Stjärnvik, 6, fam. Johansson, Träslövsläge
 10. GG 781 Sandefjord, 6, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 11. GG 150 Älvsborg, 5, Älvsborg Fiskeri AB, Fiskebäck
 12. GG 19 Clinton, 5, Jonas Klingander, Hönö
 13. FG 111 Tunafjord, 5, Älvsborg Fiskeri AB, Glommen
 14. GG 201 Bravik, 4, Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 15. LL 91 Kristina, 4, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
 16. GG 73 Ingun, 4, Fiskeri AB Ingun, Fotö

Fiskemöjligheter för kolja per företag 2020, namn, ton, ägare, hemort

 1. Vingaskär Fiskeri AB, 349, fam. Mats Johansson, Styrsö
 2. Älvsborg Fiskeri AB, 280, Ganefjord, Johansson och Hermansson, Fiskebäck
 3. Västerland AB, 88, Sörensson, Hönö
 4. Rex Fisk AB, 58, Peter Hillberg, Rönnäng
 5. Valöskär AB, 54, Westerberg, Vrångö
 6. Fiskeri AB Ingun, 30, Ivarsson, Fotö
 7. Jonas Klingander, 29, Klingander, Hönö
 8. Rossö Fiskeri AB, 17, Olausson & Lundgren, Rörö

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!