Danska fiskerättigheter för makrill 2020 – båtar och företag

I danskt fiske är makrill en betydligt viktigare fisk än vad den är i svenskt fiske. Fisket bedrivs av ett antal större snörpvadsbåtar och pelagiska trålare i Nordsjön och Nordatlanten. De flesta av de båtar som har fiskerättigheter för makrill är hemmahörande i Hirtshals och Skagen.

Totalt sett är det få båtar som har fiskerättigheter för makrill och i stort sett samma båtar har också fiskerättigheter för blåvitling. Precis som i Sverige är det en mindre grupp båtar som dominerar det pelagiska fisket. Detta då det finns stordriftsfördelar id etta fiske vilket inte finns i det demersala fisket.

De faktiska fiskerättigheterna ändras under året och de inkluderar även överföringar från året innan eller från andra länder. De skiljer sig dessutom i allmänhet från den andel en båt har i promille på grund av lån, hyra, köp och överföringar.

HG 333 Isafold

Fiskerättigheter för makrill 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

  1. HG 333 Isafold, 4 851, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
  2. S 349 Gitte, 3 490, Gitte Henning A/S, Skagen
  3. HG 264 Ruth, 2 927, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
  4. HG 265 Asbjørn, 1 894, Asbjørn A/S, Hirtshals
  5. S 264 Astrid, 1 866, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
  6. HG 62 Beinur, 1 589, Beinur A/S, Hirtshals
  7. E 349 Cattleya, 1 276, Cattleya A/S, Esbjerg
  8. S 144 Themis, 686, Themis Fiskeri A/S, Skagen

Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S är svenskägda medan Rederiet Ruth A/S, Asbjørn A/S och Beinur A/S ägs av färingar.

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!