Haven kan brukas hållbart inom en generation

De förändringar som skett inom det globala fisket pekar åt rätt håll och även om utmaningarna är stora så manar vetenskapen till optimism, enligt en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

– Jag ser denna artikel som ett kvitto på att det arbete vi och våra partners lägger ner på miljömärkningsprogrammet MSC är viktigt för att komma tillrätta med överfiske i världens hav, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande, där hon kommenterar artikeln.

Slutsatsen i artikeln i Nature är att vi bör ställa om helt och radikalt förbättra för det marina livet i linje med FN:s hållbarhetsmål 14, fram till år 2050. Vidare pekar forskarna på vikten av omedelbara insatser för att minska övergödning, habitatförstörelse, fisketryck och andra påfrestningar på havet så som klimatförändringar, öka andelen marina skyddsområden samt återställa utarmade bestånd och ekosystem. Artikeln i Nature innehåller dock några märkligheter. Exempelvis tas den snabba ökningen av skarv i Östersjön som ett bra tecken. Men det handlar ju i praktiken om en invasiv art som brett ut sig på ett sätt som aldrig skådats förut. Även gråsälsbeståndet har ju växt till sig på ett  ätt som innebär att den kanske gör mer skada än nytta för naturen.

– Vi tar FN:s hållbarhetsmål på största allvar och tillsammans med alla våra partners jobbar vi konkret mot både mål 14 som handlar om levande hav, men även andra FN-mål, säger Linnéa Engström.

Forskarna har kunnat visa att fiskbestånd där vetenskapliga beståndsuppskattningar innebär att en utveckling riktning mot hållbarhet sker. Men även att delar av södra halvklotets fisken, där data ofta saknas, måste förändras i riktning mot en hållbar förvaltning för att säkra matförsörjningen till miljoner liksom ett hållbart uttag.

– Det är dags att driva på förändring för fisken i globala syd. Här spelar MSC en viktig roll och det är bara genom samarbete och engagemang vi kan lyckas med att leva i samklang med haven och naturen, och som också så uppenbart pekas ut av forskningen, säger Linnea Engström.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!