Islands största fiskebåtar 2020

Island domineras av ett fåtal stora fiskeriföretag. Allra störst är Samherji som äger fiskebåtar i en lång rad länder. Samherji är också dominerande ägare i Síldarvinnslan hf, Utgerdarfelag Akureyringa ehf och via Síldarvinnslan hf i Runólfur Hallfreðsson ehf. Störst om bara fiskebåtar på Island räknas är dock Utgerðarfélag Reykjavíkur hf som är huvudägare i Brim hf. Kännetecknande för Island är också att flera företag har mycket gamla båtar som dock i allmänhet byggts om senare. Detta gör att båtarna är långa och smala, de har lågt tonnage men är långa. Listorna är utvidgade sen tidigare år.

SU 11 Adalstein Jonsson

SU 11 Adalstein Jonsson när den hette Libas.

Största isländska pelagiska fiskebåtarna tonnagemässig, namn, bruttoton, ägare

 1. SU-11 Adalsteinn Jonsson, 4 419, Eskifjörður, Eskja hf
 2. NK-123 Beitir, 4 138, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 3. VE-15 Sigurdur, 3 763, Vestmannaeyjar, Isfelag Vestmannaeyja hf
 4. AK-100 Vikingur, 3 671, Akranes, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 5. NS-150 Venus, 3 671, Vopnafjörður, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 6. NK-122 Börkur, 3 588, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 7. EA-140 Hakon, 3 003, Grenivík, Gjögur hf
 8. SU-111 Jon Kjartansson, 2 424, Eskifjörður, Eskja hf
 9. VE-1 Heimaey, 2 263, Vestmannaeyjar, Ísfélag Vestmannaeyja hf
 10. VE-2 Alsey, 2 156, Vestmannaeyjar, Ísfélag Vestmannaeyja hf
 11. EA-710 Margret, 2 060, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 12. VE-63 Isleifur, 2 000, Vestmannaeyjar, Vinnslustöðin hf
 13. AK-70 Bjarni Ólafsson, 1 969, Akranes, Runólfur Hallfreðsson ehf
 14. SU-80 Hoffell, 1 776, Fáskrúðsfjörður, Loðnuvinnslan hf
 15. SU 211 Guðrún Þorkelsdóttir, 1 773, Eskifjörður, Eskja hf
 16. EA-148 Hákon, 1 554, Grenivík, Gjögur hf

Största isländska pelagiska fiskebåtarna efter längd år 2019, namn, meter, ägare

 1. SU 11 Adalsteinn Jonsson, 94, Eskifjörður, Eskja hf
 2. NK 123 Beitir, 86, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 3. VE 15 Sigurdur, 80, Vestmannaeyjar, Isfelag Vestmannaeyja hf
 4. AK-100 Vikingur, 80, Akranes, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 5. NS-150 Venus, 80, Vopnafjörður, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 6. NK-122 Börkur, 80, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 7. EA-148 Hákon, 76, Grenivík, Gjögur hf
 8. VE-63 Isleifur, 72, Vestmannaeyjar, Vinnslustöðin hf
 9. SU-111 Jon Kjartansson, 71, Eskifjörður, Eskja hf
 10. VE-1 Heimaey, 71, Vestmannaeyjar, Ísfélag Vestmannaeyja hf
 11. SF-200 Jóna Eðvalds, 71, Hornafjörður, Skinney-Þinganes hf
 12. VE-81 Sighvatur Bjarnason, 69, Vestmannaeyjar, Vinnslustöðin hf
 13. SU-80 Hoffell, 68, Fáskrúðsfjörður, Loðnuvinnslan hf
 14. SU 211 Guðrún Þorkelsdóttir, 68, Eskifjörður, Eskja hf
 15. VE-4 Kap, 67, Vestmannaeyjar, Vinnslustöðin hf
 16. EA-710 Margret, 66, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 17. K-70 Bjarni Ólafsson, 64, Akranes, Runólfur Hallfreðsson ehf
 18. SU-802 Hoffell II, 61, Fáskrúðsfjörður, Zandic Iceland ehf
 19. SF-250 Ásgrímur Halldórsson, 61, Hornafjörður, Skinney-Þinganes hf
 20. VE-7 Kap II, 52, Vestmannaeyjar, Vinnslustöðin hf

Inom det demersala fisket finns det ett par lite större företag vid sidan av HB Grandi och Samherji som har stora båtar. Det är Rammi, Brim, Ögurvik och FISK Seafood. Under 2017 levererades flera nya stora båtar så listorna över de största demersala fiskebåtarna har förändrats kraftigt. Alla demersala fiskebåtar på listan är fabrikstrålare.

OF 1 Solberg

OF 1 Solberg. Bild: Rammi

Största isländska demersala fiskebåtarna tonnagemässigt, namn, bruttoton, ägare

 1. OF-1 Solberg, 3 720, Ólafsfjörður, Rammi hf
 2. RE-71 Vigri, 2 160, Reykjavik, Ögurvik hf
 3. EA-1 Kaldbakur, 2 081, Utgerdarfelag Akureyringa ehf (Samherji)
 4. EA-7 Björg, 2 081, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 5. EA-312 Björgulfur, 2 081, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 6. SK-2 Drangey, 2 081, Sauðárkrókur, FISK Seafood hf
 7. HU-1 Arnar, 1 854, Skagaströnd, FISK Seafood hf
 8. RE-4 Örfirisey, 1 845, Reykjavik, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 9. AK-10 Akurey, 1 827, Akranes, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 10. RE-50 Videy, 1 827, Reykjavik, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 11. NK-125 Blængur, 1 720, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 12. GK-255 Hrafn Sveinbjarnarson, 1 551, Grindavík, Þorbjörn hf

Största isländska demersala fiskebåtarna längdmässigt, namn, meter, ägare

 1. OF-1 Solberg, 80, Ólafsfjörður, Rammi hf
 2. NK-125 Blængur, 79, Neskaupstaður, Síldarvinnslan hf (Samherji)
 3. RE-70 Kleifaberg, 70, Reykjavik, Útgerðarfélag Reykjavíkur hf
 4. GK 11 Gnúpur, 68, Grindavík, Þorbjörn hf
 5. RE-71 Vigri, 67, Reykjavik, Ögurvik hf
 6. RE-4 Örfirisey, 65, Reykjavik, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 7. GK-255 Hrafn Sveinbjarnarson, 63, Grindavík, Þorbjörn hf
 8. EA-1 Kaldbakur, 62, Utgerdarfelag Akureyringa ehf (Samherji)
 9. EA-7 Björg, 62, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 10. EA-312 Björgulfur, 62, Akureyri, Samherji Island ehf (Samherji)
 11. SK-2 Drangey, 62, Sauðárkrókur, FISK Seafood hf
 12. HU-1 Arnar, 60, Skagaströnd, FISK Seafood hf
 13. ÍS-270 Júlíus Geirmundsson, 58, Ísafjörður, Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf
 14. RE-1 Helga Maria, 57, Reykjavik, Brim hf, (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 15. VE-5 Ottó N Þorláksson, 57, Vestmannaeyjar, Ísfélag Vestmannaeyja hf
 16. SK-1 Málmey, 56, Sauðárkrókur, FISK Seafood hf
 17. AK-10 Akurey, 55, Akranes, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 18. RE-50 Videy, 55, Reykjavik, Brim hf (Útgerðarfélag Reykjavíkur hf)
 19. SI-22 Múlaberg, 54, Siglufjörður, Rammi hf
 20. GK-557 Jóhanna Gísladóttir, 53, Grindavík, Vísir hf
 21. GK-12 Sturla, 53, Grindavík, Þorbjörn hf
 22. GK-400 Baldvin Njálsson, 51, Garður, Nesfiskur ehf
 23. ÍS-102 Páll Pálsson, 50, Ísafjörður, Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf
 24. ÍS-028 Stefnir, 50, Ísafjörður, Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf
 25. NS-12 Gullver, 50, Seyðisfjörður, Síldarvinnslan hf (Samherji)

Eftersom isländska företag, i huvudsak Samherji, är stora ägare av fiskebåtar i andra länder så listar jag också de största islandsägda fiskebåtarna utanför Island. De flesta av dessa finns i Tyskland, Polen, Norge och Storbritannien och några hör till de största båtarna som isländska ägare innehar. Många av dessa båtar flyttas hela tiden mellan olika länder.

När det gäller Saga så flyttas den båten mellan olika länder regelbundet. Ibland är det Samherji-anknutna företag i Polen som står som ägare, ibland Saga Seafood Ltd i Belize som så vitt det är känt ägs av Egil Arnasson på Island. Han har tidigare varit chef för Katla Seafoods på Kanarieöarna som då ägdes av Samherji och Saga Seafoods har sannolikt någon form av koppling till Samherji. Just nu ägs båten av Saga Investment (Pty) Ltd och sköts av Saga Saga Seafood (Pty) Ltd, både företagen hemmahörande i Namibia. Det senare är troligen ett dotterbolag till företaget i Belize. Även Uthafsskip har en koppling till Samherji.

NC 100 Cuxhaven och NC 105 Berlin är systerbåtar liksom SM 934017 Emeraude och H 7 Kirkella. Samherji äger 10% i Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co KG (DDFU) i Tyskland och 100% i Onward Fishing Co Ltd i Storbritannien. Onward Fishing äger 50% i UK Fisheries Ltd som äger Euronor. Samherji äger vidare 61% i polska Arctic Navigations Sp. z o.o. som äger 50% i lettiska Batterfisa SIA som äger LVL 2156 Dorado. Norma Mary, Kirkella, Dorado och Polonus sköts av DFFU. Nederländska Parlevliet & Van der Plas är den andra delägaren i UK Fisheries såväl som i Batterfisa.

Saga

Saga

Största islandskägda och utlandsflaggade fiskebåtarna tonnagemässigt, namn, bruttoton, land, ägare

 1. GDY-151 Annelies Ilena, 14 055, Polen, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji) / PP Group
 2. Navigator, 8 913, Belize, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
 3. Saga, 7 765, Namibia, Saga Investment (Pty) Ltd / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
 4. Galleon (Geysir), 7 765, Namibia, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba S.A. / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
 5. Heinaste, 7 765, Namibia, Heinaste Investment Namibia (Pty) Ltd / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
 6. Victoria, 3 938, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
 7. SM 934017 Emeraude, 3 976, Frankrike, Comapeche & Euronor (Samherji äger 50% av Euronor)
 8. H 7 Kirkella, 3 976, Storbritannien, UK Fisheries (Samherji 50%)
 9. NC 100 Cuxhaven, 3 969, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 10. NC 105 Berlin, 3 969, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 11. GDY 58 Polonus, 2 248, Polen, Arctic Navigations Sp. z o.o. (Samherji)
 12. H 110 Norma Mary, 2 342, Storbritannien, Onward Fishing Co Ltd (Samherji)
 13. LVL 2156 Dorado, 1 805, Lettland, Batterfisa SIA (Samherji äger 50%)

Största islandskägda och utlandsflaggade fiskebåtarna längdmässigt, namn, bruttoton, land, ägare

 1. GDY-151 Annelies Ilena, 144, Polen, Atlantex Sp.zo.o. (Samherji) / PP Group
 2. Navigator, 121, Belize, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
 3. Saga, 120, Namibia, Saga Investment (Pty) Ltd (Samherji) / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/ Arnasson)
 4. Galleon (Geysir), 120, Namibia, Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba S.A. / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
 5. Heinaste, 120, Namibia, Heinaste Investment Namibia (Pty) Ltd / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/Arnasson)
 6. Victoria, 94, Span-Ice ehf / UTS Management Ltd (Uthafsskip)
 7. H 7 Kirkella, 81, Storbritannien, UK Fisheries (Samherji 50%)
 8. SM 934017 Emeraude, 81, Frankrike, Comapeche & Euronor (Samherji äger 50% av Euronor)
 9. NC 100 Cuxhaven, 80, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 10. NC 105 Berlin, 80, Tyskland, Deutsche Fischfang Union (Samherji)
 11. H 110 Norma Mary, 73, Storbritannien, Onward Fishing Co Ltd (Samherji)
 12. Rey, 71, Belize, Stagira Shipping Co. Ltd / Uthafsskip ehf
 13. GDY-57 Janus, 67, Polen, Esja Seafood Limited (Samherji) / Saga Seafood(Pty) Ltd (Samherji/ Arnasson)
 14. GDY 58 Polonus, 66, Polen, Arctic Navigations Sp. z o.o. (Samherji)
 15. LVL 2156 Dorado, 60, Lettland, Batterfisa SIA (Samherji äger 50%)

Källor: Fiskistofa, MBL.is, DNV, Marinetraffic

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!